Rapport nr 3: Niklasson, Lars (2012) Den högre utbildningen och företagens kompetensförsörjning

Studien utgör en inledande analys av den politiska styrningens betydelse för hur utbildningsanordnare utvecklar sin verksamhet för att möte företagens kompetensbehov. Studien inriktas på den grundläggande frågan om hur innovativa lärosäten agerar för att utveckla sin verksamhet och bygger på intervjuer med centrala personer vid Linköpings universitet och högskolan i Jönköping.

I studien diskuteras hinder och drivkrafter för dem som vill förändra utbildningssektorn och vad som eventuellt begränsar dynamiken i systemet. Det kan finnas andra hinder (eller andra värden att slå vakt om) vid lärosäten som inte är innovativa, vilket är intressant för den större frågan om hur utbildningssystemet i stort fungerar.