Kristine Persson (2014:14) Effekter av arbetsplatsförlagt lärande på företag – erfarenheter från fem företagsgymnasier

Inom delprojektet om effekter av arbetsplatsförlagt lärande på företagen har vi med hjälp av intervjuer med företag och skolföreträdare kartlagt effekterna av arbetsplatsförlagt lärande hos fem företag som driver företagsgymnasium. Vilka intäkter eller kostnader kan identifieras? Vi har även försökt identifiera framgångsfaktorer – såsom handledning, system för kvalitetssäkring och samverkan.

Företagen i studien anser att de långsiktiga intäkterna av att driva företagsgymnasier och att ta emot elever för arbetsplatsförlagt lärande överstiger de direkta kostnaderna. Att kunna säkra den framtida kompetensförsörjningen är den viktigaste drivkraften och ses som den främsta långsiktiga intäkten. Att veta vem man anställer leder till sänkta rekryteringskostnader och därmed en långsiktig vinst. Företagens vilja att ta samhällsansvar är en bakgrundsfaktor och värdet för det egna varumärket betydande.