Robert Höghielm (2014:15) Man lär så länge man har elever

Vad händer på det enskilda företaget som i åratal tar emot elever som kommer dit för att genomgå ett arbetsplatsförlagt lärande? Ekonomerna har studerat produktivitetsvinster medan pedagogerna haft fokus på yrkeselevens lärande. Däremot har man föga intresserat sig för interna effekter på det enskilda företaget som ett resultat av att långvarigt ha tagit emot yrkeselever.

I studien granskas effekter av arbetsplatsförlagt lärande på företagen. Erfarenheter som har gjorts av arbetsförlagt lärande beträffande överföring av yrkeskompetens i existerande satsningar och system identifieras tillsammans med framgångsfaktorer – som handledning, system för kvalitetssäkring och regional förankring.

Studien visar tydliga effekter på företagen av att under längre tid ta emot yrkeselever. Det har effekt på alla anställda, trots det arbetsplatsförlagda lärandet kännetecknas av låg pedagogisk medvetenhet. Att socialisera in yrkeseleverna i den företagskultur som råder på företaget är ytterst betydelsefullt.