Jonas Olofsson (2015:18), Yrkesutbildning i förändring: från lärlingsutbildning till yrkescollege  Teknikcollege en bättre modell för en ny yrkesutbildning än lärlingsutbildning. Det konstaterar Jonas Olofsson, professor vid Malmö högskola, som sammanfattar de förändringar som arbetslivet genomgår och de krav som en modern yrkesutbildning måste leva upp till.