Program

Projektets syfte är att fördjupa kunskapen om vad som förklarar förekomsten av snabbväxande företag, samt deras betydelse för ekonomisk tillväxt, produktivitet och sysselsättning. Projektet är såväl teoretiskt som empiriskt. Docenterna Sven-Olov Daunfeldt, Dan Johansson och Karl Wennberg har samverkat i projektet, vars finansiering från Ragnar Söderbergs stiftelse nu är slut.