Program

Projektets syfte var att stärka forskningen inom institutionell ekonomi, konstitutionell ekonomi och public choice i Sverige och att analysera hur de politiska och ekonomiska institutionerna i dagens Sverige påverkar möjligheterna till industriell utveckling och ekonomisk tillväxt. Projektet finansierades av Torsten och Ragnar Söderbergs stiftelser.