Program

Projektet handlade om svensk lönebildning och arbetsmarknadens regleringar. Ny forskning om den svenska arbetsmarknadsmodellens framväxt, förtjänster, brister och framtid presenterades. I centrum för analysen stod det förändrade samspelet mellan statlig reglering och parternas självreglering i form av kollektivavtal i en värld präglad av globaliseringen, ett nytt ekonomiskt värdeskapande och utvecklingen mot ett tjänstesamhälle. Även EG-rättens ökade betydelse behandlades. Ett centralt resultat var att den svenska arbetsmarknadslagstiftningen framtvingar en skadlig centralisering av svensk lönebildning som förhindrar förnyelse, ny sysselsättning och en långsiktigt god löneutveckling. Projektet finansierades av Svenskt Näringsliv.