Program

Projektet syfte var att analysera den svenska välfärdsstatens utveckling och refomering de senaste decennierna. Projektet finansierades av Svenskt Näringsliv.