Karlson, N. (2013). Forskningsfabrik eller fri akademi? In K. Almqvist, & L. Gröning (Eds.), Krävs en elitsatsning på utbildning för att klara världskonkurrens?

Texten utgör en av sju essäer som ingår i boken Krävs en elitsatsning på utbildning för att klara världskonkurrens? (Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse). I boken diskuteras hur Sverige ska kunna hävda sig och vad som krävs för att åstadkomma världens bästa utbildningssystem. Boken gavs ut som dokumentation till Engelsbergseminariet.