Rapport nr 7: Agneta Bladh (2013) Saknar den högre utbildningen relevans? – En jämförande studie av högskoleutbildning och yrkeshögskoleutbildning

En jämförelse av sysselsättningen efter studier på högskolan respektive yrkeshögskolan ger signaler om att utfallet är relativt bra – och till och med mycket bra för examinerade med yrkesexamen från högskolan. Begreppen relevans, kvalitet och effektivitet ställs bredvid varandra i denna rapport. Genomgången visar att begreppen utnyttjas olika för högskoleutbildning och yrkeshögskoleutbildning.

Författaren föreslår bland annat en reformering av resursfördelningssystemet för högre utbildning, men också reformer för Yrkeshögskolan och Universitetskanslersämbetets utvärderingar. Arbetsgivarna uppmanas engagera sig väsentligt mer i utformningen av utbildningarnas innehåll.