Program

I projektet utforskar Ratio hur institutioner påverkar den internationella handeln. Vid en analys finner man att den faktiska handeln är mindre än förväntat. För svenskt vidkommande är detta mycket intressant, då kontakten med omvärlden spelar en avgörande roll för ekonomisk utveckling i en liten öppen ekonomi som den svenska. Projektet syftar till att undersöka varför handel inte uppstår och hur institutioner påverkar handeln. Projektet finansieras av Torsten Söderbergs stiftelse och leds av docent Patrik Tingvall.