Program

Under våren 2012 startade ett stort europeiskt forskningsprojekt med totalt 32 medverkande institutioner, däribland Ratio, från 12 länder inom EU:s 7:e ramprogram. Fokus ligger på institutionella förändringar för ökad välfärd, välstånd och fler jobb i Europa (Welfare, Wealth, and Work for Europe). Ratios ansvar i projektet gäller forskning kring hur man kan få social acceptans för reformer.