Program

Den 1:a oktober inledde forskningsinstitutet Ratio det nya forskningsprojektet Yrke, kvalifikation, rörlighet. Projektets syfte är att ur ett svenskt företagsperspektiv bidra till att utveckla branschöverskridande metoder och bedömningskriterier för praktisk yrkeskompetens. Metoder och kriterier av detta slag saknas idag, vilket försvårar kompetensutveckling, omställning, rörlighet och jämställdhet på den svenska arbetsmarknaden.

Projektets mål är att bidra till att utvecklade branschöverskridande, nivåbestämda yrkeskvalifikationer kan implementeras i näringslivet så att kompetensförsörjningen förbättras.

Projektet finansieras av svenska ESF-rådet och genomförs i samarbete med åtta arbetsgivar- och branschorganisationer: Almega, Elektriska Installatörsorganisationen, Livsmedelsföretagen, Sveriges Byggindustrier, Svensk Handel, Trä- och Möbelföretagen, Visita och VVS Företagen.

Projektet leds av Nils Karlson, docent i statsvetenskap. Alexandru Panican, docent vid Lunds universitet, kommer att ingå som projektforskare på deltid. Johanna Grönbäck är projektledare och Filippa Ronquist forskningsassistent.

Projektet pågår till och med 31 maj 2016.