Sök

Proportionality in Labour Law

Nyheter
konflikträtt

Se hela inspelninga av konferensen ”Proportionality in Labour Law” onsdagen den 9 oktober 2019 då Ratio tillsammans med internationella gäster diskuterade konfliktregler i Sverige och andra delar av Europa. Vilka lärdomar kan vi dra av varandra?

Huvudtalare är Bernd Waas, professor i arbetsrätt och civilrätt vid Goethe-universitetet. Waas kommer att hålla en keynote-föreläsning på temat The Proportionality Principle in German, and European Rules of Industrial Conflict. Waas är bland annat redaktör för The Right To Strike. A Comparative View (Wolters Kluwer, 2014) samt författare till flera artiklar publicerade i vetenskapliga journaler.

Under konferensen kommer även en rapport om den danska proportionalitetsprincipen att presenteras.

Bland övriga deltagare finns:

• Jonas Malmberg, professor i arbetsrätt och ordförande Arbetsdomstolen,

• Laura Carlson, professor i arbetsrätt vid Stockholms universitet,

• Irene Wennemo, generaldirektör, Medlingsinstitutet,

• Camilla Frankelius, förhandlingschef, Sveriges Ingenjörer,

• Claes-Mikael Ståhl, jurist, LO,

• Anders Weihe, förhandlingschef, Teknikföretagen,

• Patrik Björck, riksdagsledamot (S) och ledamot arbetsmarknadsutskottet

• Mats Green, arbetsmarknadspolitisk talesperson (M) och riksdagsledamot,

• Martin Ådahl, arbetsmarknadspolitisk talesperson (C) och riksdagsledamot,

• Torben Vistisen, chefkonsulent, Dansk industri,

• Henrik Malm Lindberg, docent och forskare Ratio,

• Nils Karlson, professor i statsvetenskap vid Linköpings universitet och vd Ratio.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578