Proportionality in Labour Law


Typ: Aktuellt
2019-10-22

Se hela inspelninga av konferensen ”Proportionality in Labour Law” onsdagen den 9 oktober 2019 då Ratio tillsammans med internationella gäster diskuterade konfliktregler i Sverige och andra delar av Europa. Vilka lärdomar kan vi dra av varandra?

Huvudtalare är Bernd Waas, professor i arbetsrätt och civilrätt vid Goethe-universitetet. Waas kommer att hålla en keynote-föreläsning på temat The Proportionality Principle in German, and European Rules of Industrial Conflict. Waas är bland annat redaktör för The Right To Strike. A Comparative View (Wolters Kluwer, 2014) samt författare till flera artiklar publicerade i vetenskapliga journaler.

Under konferensen kommer även en rapport om den danska proportionalitetsprincipen att presenteras.

Bland övriga deltagare finns:

• Jonas Malmberg, professor i arbetsrätt och ordförande Arbetsdomstolen,

• Laura Carlson, professor i arbetsrätt vid Stockholms universitet,

• Irene Wennemo, generaldirektör, Medlingsinstitutet,

• Camilla Frankelius, förhandlingschef, Sveriges Ingenjörer,

• Claes-Mikael Ståhl, jurist, LO,

• Anders Weihe, förhandlingschef, Teknikföretagen,

• Patrik Björck, riksdagsledamot (S) och ledamot arbetsmarknadsutskottet

• Mats Green, arbetsmarknadspolitisk talesperson (M) och riksdagsledamot,

• Martin Ådahl, arbetsmarknadspolitisk talesperson (C) och riksdagsledamot,

• Torben Vistisen, chefkonsulent, Dansk industri,

• Henrik Malm Lindberg, docent och forskare Ratio,

• Nils Karlson, professor i statsvetenskap vid Linköpings universitet och vd Ratio.