Sök

3:12-reglerna: en ekonomisk analys

PublikationArtikel (utan peer review)
Dan Johansson, Företagandets villkor, Gunnar Du Rietz, Per-Olof Bjuggren

Sammanfattning

3:12-reglerna, vilka reglerar beskattningen av ett fåmansföretags överskott som förvärvs- respektive kapitalinkomst, har kritiserats för att de är krångliga och ger felaktiga incitament. Vi ansluter till denna kritik från en annorlunda infallsvinkel. Reglernas utformning står i strid med slutsatserna i beprövade teorier om hur politiken ska utformas för att uppnå sysselsättning och tillväxt, exempelvis behandlas inte ersättningen till kapital som en residual. 3:12-reglerna skapar olikformigheter i beskattningen, öppnar möjligheter till skatteplanering och orsakar snedvridningar. Reglernas komplexitet torde i sig fungera som ett etablerings- och tillväxthinder för produktivt entreprenörskap. Lagstiftaren har underskattat de negativa konsekvenserna av 3:12-reglerna, främst för snabbväxande entreprenörsföretag.

Bjuggren, P-O., Du Rietz, G. & Johansson, D. (2007). ”3:12-reglerna: en ekonomisk analys.” Ekonomisk Debatt, 35(7): 18-30.


Liknande innehåll

Working Paper No. 355: The artificial intelligence (AI) data access regime: what are the factors affecting the access and sharing of industrial AI data?
Working paperPublikation
Bjuggren, P.O. & Long, V.
Publiceringsår

2022

Publicerat i

Bjuggren, P.O. & Long, V.

Sammanfattning

This paper decomposes the factors that govern the access and sharing of machine-generated industrial data in the artificial intelligence era. Through a mapping of the key technological, institutional, and firm-level factors that affect the choice of governance structures, this study provides a synthesised view of AI data-sharing and coordination mechanisms. The question to be asked here is whether the hitherto de facto control—bilateral contracts and technical solution-dominating industrial practices in data sharing—can handle the long-run exchange needs or not.

The openness of open innovation in ecosystems
Artikel (med peer review)Publikation
Öberg, C., & Alexander, A.
Publiceringsår

2019

Sammanfattning

Open innovation has rendered increased interest both in practice and research, and has expanded from dyadic transfers of ideas, to ecosystem levels. Knowledge is at the heart of open innovation, and this paper describes and discusses knowledge-transfer linkages for open innovation. It does so based on a literature review. The paper links together open innovation research with general management research to categorise and discuss linkages among parties in terms of their openness and how they relate to knowledge management. Conclusions indicate that openness needs to be considered in different dimensions that also links to different knowledge management outcomes. The paper’s contribution consists of how it connects open innovation research to the general management literature, and how it builds a practical understanding of how linkages between firms can be categorised to aid firms to consider which mechanisms they may choose and why.

Visa fler

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578