Typ: Rapporter

Gustavsson Tingvall, P. (2015). Var gör innovationsstöden mest nytta? Stora skillnader i effekt mellan olika regioner (PM nr. 2015:17). Tillväxtanalys.

Rapporten är en effektutvärdering av VINN NU och Forska & Väx som administreras av Sveriges innovationsmyndighet, Vinnova. I rapporten, som är författad av Patrik Gustavsson Tingvall med understöd av Josefin Videnord, undersöks dessutom om effekten av dessa
program skiljer sig åt mellan regioner.

”Var gör innovationsstöden mest nytta? Stora skillnader i effekt mellan olika regioner” ger även rekommendationer om hur stöden kan fördelas för att bättre generera tillväxt. Rapporten ingår som nr. 2015:17 i Tillväxtanalys PM-serie.