Publikationer

Ratios viktigaste uppdrag är att utveckla ny kunskap och göra den tillgänglig. Forskarnas resultat publiceras i internationella vetenskapliga tidskrifter med hög kvalitet. Inom den vetenskapliga processen har dessa resultat först presenterats för och granskats av kollegor på Ratio och av forskare runt om i världen. Här finns hela Ratios produktion samlad: vetenskapliga artiklar, working papers, rapporter, böcker och bokkapitel - enkelt sökbar med titel, forskarnamn, nyckelord eller ämne.

För att löpande ta del av Ratios publikationer kan du prenumerera på Ratios nyhetsbrev som kommer ut ca fem gånger per år. Prenumerera genom att fylla i dina uppgifter här.