Sök

Äganderätten och det goda samhällets fyrenighet

PublikationBokkapitel
Äganderätt, Företagandets villkor, Frihet, Mänsklig blomstring, Nils Karlson, Värdighet

Sammanfattning

Nils Karlson medverkar i antologin Äganderätt utgiven av Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål med essän ”Äganderätten och det goda samhällets fyrenighet” som baseras på tidigare forskning av Nils Karlson och Niclas Berggren.

Kapitlet diskuterar och analyserar hur äganderätten utgör en grundläggande förutsättning för marknadsekonomi och välståndsutveckling, men också för frihet, ansvarstagande och värdighet; där ”det goda samhällets fyrenighet” (äganderätt, frihet, ansvar och värdighet) utgör fundamenten för mänsklig blomstring.

Äganderätt består av åtta bidrag som centrerar kring äganderätten utifrån tre aktuella problemområden: strandskyddet, vindkraften och kvoteringen till bolagsstyrelser.

Karlson, N. (2015). “Äganderätten och det goda samhällets fyrenighet”. I K. Almqvist, & L. Gröning (red.), Äganderätt(s. 19-27). Stockholm: Axel och Margaret Ax:son Johnsons Stiftelse.

Baserat på innehåll

Trianguleringens tragedi
BokkapitelPublikation
Karlson, N.
Publiceringsår

2013

Publicerat i
Sammanfattning

Karlson, N. (2013). Trianguleringens tragedi. In M. Eriksson (Ed.), Sista försöket att socialisera Sverige? 30 år efter löntagarfondsstriden. Svensk Tidskrift.

Visa fler

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Postgiro: 382621-1

|

Bankgiro: 512-6578