Sök

Anställningsskydd och produktivitet i ett internationellt perspektiv

PublikationRapporter
Arbetsmarknad, Eva Uddén Sonnegård, Nationalekonomi, Produktivitet
Produktivitet
Ladda ner

Sammanfattning

Hur påverkar anställningsskyddets utformning produktivitetsutvecklingen? I rapporten Anställningsskydd och produktivitet i ett internationellt perspektiv ger ek. dr Eva Uddén Sonnegård en forskningsöversikt över anställningsskyddets effekter.

Uddén Sonnegård, E. (2017). Anställningsskydd och produktivitet i ett internationellt perspektiv. Stockholm: Ratio.

Baserat på innehåll

Är anställningsskydd ett hinder för hög produktivitet?
RapporterPublikation
Uddén Sonnegård, E
Publiceringsår

2017

Publicerat i

Arbetsmarknadsprogrammet

Sammanfattning

I en ny rapport belyser ekonomie doktor Eva Uddén Sonnegård anställningsskyddets effekter på produktivitetsutvecklingen. Sonnegård har gått igenom vad internationell forskning säger när det gäller ekonomiska effekterna av anställningsskydd.

Skattningar på amerikanska data visar att visar att ett strikt anställningsskydd har en negativ effekt på totalfaktorproduktiviteten, TFP. Även skattningar på OECD-data visar att tillväxten i totalfaktorproduktivitet påverkas negativt av ett anställningsskydd som binder.

Studier visar också att det är viktigt med att reformer av anställningsskyddet ingår i ett större reformpaket lättnader av regleringarna på produktmarknaderna. Dessutom är det viktigt med en arbetsmarknadspolitik som underlättar omställning till nya jobb för den som förlorar arbetet.

Är anställningsskydd ett hinder för hög produktivitet?
ReportsPublikation
Uddén Sonnegård, E
Publiceringsår

2017

Publicerat i

Arbetsmarknadsprogrammet

Sammanfattning

I en ny rapport belyser ekonomie doktor Eva Uddén Sonnegård anställningsskyddets effekter på produktivitetsutvecklingen. Sonnegård har gått igenom vad internationell forskning säger när det gäller ekonomiska effekterna av anställningsskydd.

Skattningar på amerikanska data visar att visar att ett strikt anställningsskydd har en negativ effekt på totalfaktorproduktiviteten, TFP. Även skattningar på OECD-data visar att tillväxten i totalfaktorproduktivitet påverkas negativt av ett anställningsskydd som binder.

Studier visar också att det är viktigt med att reformer av anställningsskyddet ingår i ett större reformpaket lättnader av regleringarna på produktmarknaderna. Dessutom är det viktigt med en arbetsmarknadspolitik som underlättar omställning till nya jobb för den som förlorar arbetet.

Är anställningsskydd ett hinder för hög produktivitet?
RapporterPublikation
Uddén Sonnegård, E
Publiceringsår

2017

Publicerat i

Arbetsmarknadsprogrammet

Sammanfattning

I en ny rapport belyser ekonomie doktor Eva Uddén Sonnegård anställningsskyddets effekter på produktivitetsutvecklingen. Sonnegård har gått igenom vad internationell forskning säger när det gäller ekonomiska effekterna av anställningsskydd.

Skattningar på amerikanska data visar att visar att ett strikt anställningsskydd har en negativ effekt på totalfaktorproduktiviteten, TFP. Även skattningar på OECD-data visar att tillväxten i totalfaktorproduktivitet påverkas negativt av ett anställningsskydd som binder.

Studier visar också att det är viktigt med att reformer av anställningsskyddet ingår i ett större reformpaket lättnader av regleringarna på produktmarknaderna. Dessutom är det viktigt med en arbetsmarknadspolitik som underlättar omställning till nya jobb för den som förlorar arbetet.

Visa fler

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Postgiro: 382621-1

|

Bankgiro: 512-6578