Typ: Rapporter

Ladda ner publikation: Produktivitet

Hur påverkar anställningsskyddets utformning produktivitetsutvecklingen? I rapporten Anställningsskydd  och produktivitet i ett internationellt perspektiv ger ek. dr Eva Uddén Sonnegård en forskningsöversikt över anställningsskyddets effekter.