Sök

How to Apprise Firm Investment Performance

PublikationBokkapitel
Firm performance, Företagandets villkor, Johan Eklund

Eklund, J. (2008). “How to Apprise Firm Investment Performance: The Case of Institutional Investors and Firm Investment Performance.” I Sahay, B.S., Thatchenkery, T.J. & Sardana G.D. (red.), Handbook on Management Cases. New Dehli: Allied Publisher.

Baserat på innehåll

Regelbördans ekonomiska effekter
RapporterPublikation
Eklund, J.
Publiceringsår

2011

Publicerat i

Tillväxtanalys

Sammanfattning

Denna studie behandlar främst de indirekta ekonomiska effekterna av företagens regelbörda. I studien analyseras hur regler kan skapa inträdesbarriärer och trögheter på marknader, vilket leder till försämrat konkurrenstryck, entreprenörskap och produktionsdynamik. Ett huvudresultat från rapporten är att de indirekta samhällsekonomiska kostnaderna som följer av en hög regelbörda på ett lands företag är betydande och avsevärt mera betydelsefulla än de omedelbara och direkta kostnaderna. Det bör noteras att specifika reglers för- och nackdelar inte analyseras.

Q-theory of Investment and Earnings Retentions – Evidence from Scandinavia
Artikel (med peer review)Publikation
Eklund, J.
Publiceringsår

2010

Publicerat i
Sammanfattning

In a frictionless milieu, retentions should have no impact on investment behavior. Empirical studies, however, typically find that retentions are an important determinant of investment. Managerial discretion and financial constraints are two alternative explanations that have been suggested. This article uses a panel of listed Scandinavian firms to examine the importance of earnings retentions as a determinant of investment. Measures of Tobin’s Q, marginal q, and sales accelerator are used to control for investment opportunities. Scandinavian firms are found to depend on earnings retentions to a high degree, more so than in other developed economies. This high dependence on retentions suggests that the Scandinavian capital markets are suffering from allocational inefficiencies. This can be assumed to have detrimental effects on the speed of structural change. Moreover, these market frictions appear too large to per se be caused by information asymmetries or managerial discretion phenomena. Possible institutional explanations are suggested.

Related content: Working Paper No. 125

Visa fler

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Postgiro: 382621-1

|

Bankgiro: 512-6578