Typ: Rapporter

Berggren, N, Bornefalk, A & Sandström, M (2002), Befria kapitalet: om Tobinskatten och fria kapitalmarknader. Stockholm: Timbro.

Länk till rapport