Sök

Befria kapitalet: om Tobinskatten och fria kapitalmarknader

PublikationRapporter
Företagandets villkor, Frihandel, Kapitalmarknader, Niclas Berggren

Sammanfattning

Fria kapitalmarknader sägs leda till spekulation och kriser som hårdast drabbar de länder som sämst klarar det. Den ökade ekonomiska friheten i världen har mötts av hård kritik, och kravet på en Tobinskatt representerar en önskan att komma till rätta med problemen.

Författarna granskar argumenten för och emot fria kapitalrörelser och resonerar kring hur man skall kunna minska de problem som de kan ge upphov till. Den övergripande slutsatsen är entydig: fria kapitalrörelser bidrar till en positiv ekonomisk utveckling – i både rika och fattiga länder. Det betyder inte att de är oproblematiska, men att fördelarna är större än nackdelarna.

Berggren, N., Bornefalk, A. & Sandström, M. (2002). Befria kapitalet: om Tobinskatten och fria kapitalmarknader. Stockholm: Timbro.

Baserat på innehåll

Befria kapitalet: om Tobinskatten och fria kapitalmarknader
ReportsPublikation
Berggren, N., Bornefalk, A. & Sandström, M.
Publiceringsår

2002

Sammanfattning

Fria kapitalmarknader sägs leda till spekulation och kriser som hårdast drabbar de länder som sämst klarar det. Den ökade ekonomiska friheten i världen har mötts av hård kritik, och kravet på en Tobinskatt representerar en önskan att komma till rätta med problemen.

Författarna granskar argumenten för och emot fria kapitalrörelser och resonerar kring hur man skall kunna minska de problem som de kan ge upphov till. Den övergripande slutsatsen är entydig: fria kapitalrörelser bidrar till en positiv ekonomisk utveckling – i både rika och fattiga länder. Det betyder inte att de är oproblematiska, men att fördelarna är större än nackdelarna.

Primärvårdsfokus och vårdförsäkringar: Lärdomar från Australien
RapporterPublikation
Collin, E., Lundbäck, M. & Karlson, N.
Publiceringsår

2021

Publicerat i

Framtidens sjukvård och omsorg

Sammanfattning

Syftet med denna rapport är att beskriva det australiensiska sjukvårdssystemet, jämföra relevanta delar med det svenska och baserat på detta diskutera eventuella lärdomar för det svenska vård och omsorgssystemet.
Både Australien och Sverige klarar sig väl i internationella jämförelser av sjukvårdsystem, samtidigt som de, till viss del, har valt olika sätt att organisera och finansiera sin vård, vilket gör länderna intressanta att jämföra och Australien till ett intressant land att lära sig något av.
I första hand studeras primärvård och specialistvård (öppen och sluten). Dessutom undersöks äldreomsorg i form av hemtjänst i eget boende samt institutionaliserad äldreomsorg. Övriga vård- och omsorgstjänster berörs endast undantagsvis.

Samhällsfarliga konflikter i en ny tid – utmaningar och reformbehov
RapporterPublikation
Karlson, N.
Publiceringsår

2020

Publicerat i

Arbetsmarknadsprogrammet

Sammanfattning

Sammanfattning:
I rapporten undersöks om de svenska regelverken för hantering av samhällsfarliga arbetsmarknadskonflikter behöver uppdateras eller reformeras. Är de ändamålsenliga i en värld där viktiga samhällsfunktioner upprätthålls av ett stort antal ömsesidigt beroende aktörer i komplexa system där varje enskild nod blir kritisk för systemets funktionalitet, och där samhällsviktig verksamhet lika gärna är privat som offentlig? En jämförelse görs med motsvarande regleringsmetoderna och deras förändring i Storbritannien, Tyskland och Danmark.

Visa fler

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Postgiro: 382621-1

|

Bankgiro: 512-6578