Typ: Bokkapitel

Johansson, D. & Karlson, N. (2006). Begreppet utvecklingskraft – en fördjupad analys. I: D. Johansson & N. Karlsson (red.), Svensk utvecklingskraft (pp. 39-56). Stockholm: Ratio.

Utvecklingskraft handlar om ekonomins förnyelse- och anpassningsförmåga. Det är något annat än konkurrenskraft, som kan ha sitt ursprung i förändrade prisrelationer, t ex devalveringar. God utvecklingskraft förenar konkurrenskraft med höga löner och vinster. Har ett land svag utvecklingskraft återstår endast att i det långa loppet konkurrera med låga löner.

I antologin Svensk utvecklingskraft utvecklar och tillämpar nio forskare inom nationalekonomi och ekonomiska historia begreppet utvecklingskraft, vilket ursprungligen är myntat av Erik Dahmén, i en analys av dagens svenska ekonomi. Några centrala slutsatser är att det låga nyföretagandet och den höga åldern på de största företagen indikerar bristande utvecklingskraft; att Sverige är kraftigt beroende av ett fåtal multinationella företag för sysselsättning, export och teknologisk utveckling; att inskränkningarna i näringsfriheten, särskilt inom tjänstesektorn, har en rad negativa konsekvenser; och att potentialen till innovationer, tillväxt och sysselsättning därför är mycket stor om näringsfriheten tillåts öka.

Medverkande forskare:
Sten Axelsson
Pontus Braunerhjelm
Anders Grufman
Börje Johansson
Dan Johansson
Nils Karlson
Hans Lööf
Kristina Nyström
Kalle Westberg

Redaktörer: Dan Johansson och Nils Karlson