Sök

Vilket EU vill vi ha?

PublikationBok
Ari Kokko, Daniel Halvarsson, EU-kommissionen, Europadomstolen, Företagandets villkor, Institutionell ekonomi, Joakim Nergelius, Nils Karlson, Patrick Tingvall, Trianguleringens tragedi, Vilket EU vill vi ha?
VILKET EU VILL VI HA?
Ladda ner

Sammanfattning

Vilket EU vill vi ha? Det borde vara den avgörande frågan i valet till Europaparlamentet. Men också i den offentliga diskussionen de år som följer.

I Ratios nya forskarantologi Vilket EU vill vi ha? visas att den svenska utrikeshandeln nästan har fördubblats och ökat välståndet med mellan 3 och 20 procent, tack vare EU och den ökade öppenheten. Dessutom har den svenska rättsstaten stärkts, vilket även stärkt den svenska demokratin.

Samtidigt finns flera stora utmaningar som hänger ihop med bristen på väl fungerande gemensamma institutioner på EU-nivå. Det den inre marknaden, men också säkerhets- och miljöpolitiken.

Frågan är om EU ska bejaka mångfald i enhet, genom fri handel, fria marknader och fri rörlighet inom ramen för ett begränsat överstatligt, federalt system? Eller om EU ska fortsätta att utvecklas i centralistisk riktning med fler gemensamma lagar och regler, inom ramen för ett överstatligt, federalt system, utan en given gräns för överstatligheten? Det är den viktiga framtidsfrågan.

Karlson, N. (red.) (2014). Vilket EU vill vi ha?Stockholm: Ratio.


Liknande innehåll

Amundsen versus Scott: are growth paths related to firm performance?
Artikel (med peer review)Publikation
Coad, A., Daunfeldt, SO. & Halvarsson, D.
Publiceringsår

2022

Publicerat i

Small Business Economics 59, 593–610 (2022).

Sammanfattning

In the race to the South Pole, Roald Amundsen’s expedition covered an equal distance each day, irrespective of weather conditions, while Scott’s pace was erratic. Amundsen won the race and returned without loss of life, while Scott and his men died. In the context of firm growth, the Amundsen hypothesis suggests that smoother growth paths are associated with better performance in subsequent periods. We develop a new method to investigate how firms’ sales growth deviates from their long-run average growth path. Our baseline results suggest that growth path volatility is associated with higher growth of sales and profits, but also with higher exit rates. However, this result is driven by firms with negative growth rates. For positive-growth firms, volatility is negatively associated with both sales growth and survival, providing nuanced support for the Amundsen hypothesis.

The article can be accessed here.

Do Targeted R&D Grants toward SMEs Increase Employment and Demand for High Human Capital Workers?
BokkapitelPublikation
Daunfeldt, S. O., Halvarsson, D., Tingvall, P. G., & McKelvie, A.
Publiceringsår

2022

Publicerat i

Springer.

Sammanfattning

Most previous studies on the employment effects of government R&D grants targeting SMEs are characterized by data-, measurement-, and selection problems, making it difficult to construct a relevant control group of firms that did not receive an R&D grant. We investigate the effects on employment and firm-level demand for high human capital workers of two Swedish programs targeted toward growth-oriented SMEs using Coarsened Exact Matching. Our most striking result is the absence of any statistically significant effects. We find no robust evidence that the targeted R&D grant programs had any positive and statistically significant effects on the number of employees recruited into these SMEs, or that the grants are associated with an increase in the demand for high human capital workers. The lack of statistically significant findings is troublesome considering that government support programs require a positive impact to cover the administrative costs associated with these programs.

The book can be downloaded here for free.

Ratio Working Paper No. 361: Bargaining for Trade: When Exporting Becomes Detrimental for Female Wages
Working paperPublikation
Halvarsson, D., Lark, O., Tingvall, P. & Videnord, J.
Publiceringsår

2022

Publicerat i

Ratio Working Paper series

Sammanfattning

In this paper we study the link between globalization of firms and gender inequality. Specifically, we examine how the need for interpersonal contacts in trade and gender-specific differences in negotiations are related to the gender wage gap. Our key finding is that export of goods that are intensive in interpersonal contacts widens the gender wage gap. The effect is robust across various specifications and is most pronounced for domestic exporting firms, which do not trade within multinational corporations but with external foreign partners, where the contracting problem is most distinct. We ascribe this result to a male comparative advantage in bargaining.

Visa fler

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578