Sandström, C. (2012) Book Review: Sedelpressen: Dagens Industri under 30 år (Stocksund: Hydra Förlag 2012), Accepterad i Historisk Tidskrift.