Sök

Liknande innehåll

Directionality in Innovation Policy and The Ongoing Failure of Green Deals
BokkapitelPublikation
Sandström, C., & Alm, C.
Publiceringsår

2022

Publicerat i

Questioning the Entrepreneurial State, 251.

Sammanfattning

Environmental policy is no longer only about imposing regulations onindustry. It is increasingly regarded as industrial policy. Both the European Union and national governments are taking more active roles in initiating green deals and various technologies aiming at sustainable development. In this chapter, we describe and discuss some recent experiences of green innovation policies. Historical examples concerning efforts in both biogas and ethanol are combined with a more contemporary description of fossil-free steel, i.e., steel made using hydrogen instead of coal. We argue that the presence of large public funds from different funding bodies such as the European Union, various government agencies, and municipalities has distorted incentives, making it rational for firms to pursue technologies without long-term potential. The result has been an absence of sustainable development, mounting debt, and financial problems for the actors involved. We explain these results and draw policy conclusions concerning the risks related to green deals. Relatedly, we argue that the European Union’s current efforts in hydrogen gas face similar challenges.

The chapter can be accessed here.

Entreprenörsstaten?
BokPublikation
Wennberg, K., Sandström, C.
Publiceringsår

2022

Publicerat i

Ratio: Stockholm.

Sammanfattning

Västvärlden har upplevt ihållande arbetslöshet och avsaknad av varaktig ekonomisk återhämtning. Vi har sett hur skydd av nationella intressen vuxit fram, liksom välgrundad oro för ekonomisk ojämlikhet och globala miljöproblem.

I denna jordmån har den interventionistiska industripolitiken upplevt en renässans. Mariana Mazzucatos bok The Entrepreneurial State (2011) utgjorde tillsammans med finanskrisen startskottet för alltmer proaktiva ingrepp i ekonomin. Hennes argumentation var spännande och enkel: Staten har varit den främsta aktören bakom innovation och ekonomisk tillväxt: entreprenörer och stora företag har egentligen bara kapitaliserat på dessa satsningar.

I den här skriften granskas dessa idéer. Vårt innehåll är i flera bemärkelser en varning. Storslagna planer för att skapa önskvärda utfall har sällan ett historiskt smickrande facit. Politiken varken kan eller bör försöka satsa på specifika bolag eller teknologier. Resultatet förvränger incitamentsstrukturerna och resulterar i skadlig opportunism.

Visa fler

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578