Sök

Borgerlig boendepolitik och social ingenjörskonst

PublikationBokkapitel
Företagandets villkor, Henrik Malm Lindberg, offentligt ägande, Reformer, Regleringar

Sammanfattning

Lindberg, H. M. (2013). Borgerlig boendepolitik och social ingenjörskonst. In M. Eriksson (Ed.), Bortom bostadssocialismen – En uppgörelse med Sveriges sista planekonomi. Stockholm: Timbro.

Baserat på innehåll

Visa fler

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Postgiro: 382621-1

|

Bankgiro: 512-6578