Sök

Bristande kvalitet, effektivitet och relevans: Utbildningssystemets utmaningar för ungas etablering

PublikationBokkapitel
Företagandets villkor, Henrik Malm Lindberg, Jonas Olofsson, Ungas etablering, Ungdomsarbetslöshet, Utbildningssystemet

Lindberg, H. M. (2014). “Bristande kvalitet, effektivitet och relevans: Utbildningssystemets utmaningar för ungas etablering”. I Olofsson, J. (red.), Den långa vägen till arbetsmarknaden: Om unga utanför (s. 125-142). Lund: Studentlitteratur.

Baserat på innehåll

Borgerlig boendepolitik och social ingenjörskonst
BokkapitelPublikation
Lindberg, H. M.
Publiceringsår

2013

Publicerat i
Sammanfattning

Lindberg, H. M. (2013). Borgerlig boendepolitik och social ingenjörskonst. In M. Eriksson (Ed.), Bortom bostadssocialismen – En uppgörelse med Sveriges sista planekonomi. Stockholm: Timbro.

Visa fler

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Postgiro: 382621-1

|

Bankgiro: 512-6578