Sök

Den borgerliga kulturen skapade den industriella revolutionen

PublikationArtikel (utan peer review)
Anders Gustafsson, Deirdre McCloskey, Ekonomisk utveckling, Företagandets villkor

Sammanfattning

Utdrag: Den tredje och sista delen i Deidre McCloskeys serie “The Bourgeois Era” är till slut klar. Boken är en rejäl tegelsten och ännu längre än de föregående två böckerna (McCloskey 2006, 2010). Medan den första volymen behandlade vilka dygder som är nödvändiga för ett borgerligt samhälle, och den andra visade att traditionella teorier inte tillräckligt väl kan förklara den industriella revolutionen, är temat för den tredje boken McCloskeys egen förklaring till den enorma ekonomiska utveckling som skett de senaste 300 åren.

Läs hela recensionen via länken i titeln.

Gustafsson, A. (2017). Den borgerliga kulturen skapade den industriella revolutionen. [Bokrecension av Bourgeois Equality: How Ideas, Not Capital or Institutions, Enriched the World, av D. N. McCloskey]. Ekonomisk Debatt 45(5), 83-85.

Baserat på innehåll

Bråkmakaren
Artikel (utan peer review)Publikation
Gustafsson, A.
Publiceringsår

2017

Publicerat i
Sammanfattning

Utdrag: Efter det att Paul Romer disputerade i nationalekonomi vid University of Chicago och Massachusetts Institute of Technology publicerade han två av de mest citerade artiklarna inom ämnet ekonomisk tillväxt. Tidigare forskning, framförallt av Robert Solow, hade visat att ekonomisk tillväxt beror på ökad produktivitet snarare än ökningar av mängden kapital eller mer arbete. Annorlunda uttryckt: vårt materiella välstånd beror på att vi arbetar smartare, inte hårdare. Problemet som kvarstod var att förklara varför produktiviteten ökar. Solow valde att helt enkelt bortse från frågan och lämna produktivitetsökningen som en oförklarad faktor i sin modell. Romer gav sig emellertid på uppgiften att förklara denna produktivitetsökning vilket gav upphov till de så kallade endogena modellerna och konstaterade då enkelt men briljant att idéer är annorlunda än vanligt kapital. Fysiskt kapital är begränsat på så sätt att två olika personer inte kan äta samma hamburgare samtidigt. Däremot är det fullt möjligt för samma två personer att båda kunna Pythagoras sats utan att det påverkar det andra.

Busy Doing Nothing – Why Politicians Implement Inefficient Policies
Article (with peer review)Publikation
Gustafsson, A.
Publiceringsår

2019

Sammanfattning

A substantial body of literature suggests that politicians are blocked from implementing efficient reforms that solve substantial problems because of special interest groups or budget constraints. Despite the existing mechanisms that block potentially efficient reforms, real-world data show that a large number of new programs and policies are implemented every year in developed countries. These policies are often selective and considered to be fairly inefficient by ex post evaluation, and they tend to be small in size and scope. With this background, this paper studies the reasons why a rational politician would implement an inefficient public policy that is intended to obfuscate the difficulties in achieving reforms. The paper uses a simple competence signaling model that suggests that if an effective reform is impossible, engaging in strategic obfuscation through an inefficient program increases the probability of winning a re-election compared to doing nothing at all. This is because an inefficient reform does not lead voters to believe that the politician is incompetent, which a lack of action risks doing. Intentional inefficiency aiming to obfuscate the difficulty of efficient reforms can therefore complement the previous theories’ explanations of political failure.

Ratio Working Paper No. 321: Busy Doing Nothing – Why Politicians Implement Ineffcient Policies
Working paperPublikation
Gustafsson, A.
Publiceringsår

2019

Publicerat i

Ratio Working Paper

Sammanfattning

A substantial body of literature suggests that politicians are blocked from implementing efficient reforms that solve substantial problems because of special interest groups or budget constraints. Despite the existing mechanisms that block potentially efficient reforms, real-world data show that a large number of new programs and policies are implemented every year in developed countries. These policies are often selective and considered to be fairly inefficient by ex post evaluation, and they tend to be small in size and scope. With this background, this paper studies the reasons why a rational politician would implement an inefficient public policy that is intended to obfuscate the difficulties in achieving reforms. The paper uses a simple competence signaling model that suggests that if an effective reform is impossible, engaging in strategic obfuscation through an inefficient program increases the probability of winning a re-election compared to doing nothing at all. This is because an inefficient reform does not lead voters to believe that the politician is incompetent, which a lack of action risks doing. Intentional inefficiency aiming to obfuscate the difficulty of efficient reforms can therefore complement the previous theories’ explanations of political failure.

Visa fler

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Postgiro: 382621-1

|

Bankgiro: 512-6578