Sök

Den kapitalistiska välfärdsstaten

PublikationBok
Andreas Bergh, Företagandets villkor, Institutionell ekonomi, Jämställdhet, Reformer, Välfärd

Sammanfattning

Hur kunde Sverige utvecklas från ett av Europas fattigaste länder till ett av världens rikaste? Hur var det möjligt att samtidigt bli ett av världens mest jämlika länder? Kan Sverige lära av historien och åter bli ett framgångsland?

Andreas Bergh använder ny forskning om rikedom och jämlikhet för att förstå de svenska framgångarna. Dessa insikter gör det också enklare att förstå varför Sverige fick problem på 1970- och 1980-talet, då tillväxten föll och ojämlikheten ökade. Med den reformperiod som följt därefter har Sverige delvis återgått till sitt gamla framgångsrecept, även om en hel del återstår att göra.

Finns på engelska med titeln “Sweden and the Revival of the Capitalist Welfare State”.

Bergh, A. (2007). Den kapitalistiska välfärdsstaten. Stockholm: Ratio.

Sagt om boken:

”En intressant och högaktuell bok”Urban Bäckström, VD Svenskt Näringsliv.

”Boken presenterar en tankeväckande analys av den svenska välfärdstatens framväxt. Så även om jag inte delar alla slutsatser kan jag varmt rekommendera den”-Irene Wennemo, Näringspolitisk chef, LO.

”På det hela taget alldeles utmärkt, om än jag är kritisk mot hans alltför snäva definition av ekonomisk frihet” Johan Lönnroth, docent i nationalekonomi och tidigare vice partiledare för Vänsterpartiet.

”En mycket läsvärd bok, som bidrar med viktiga perspektiv på utvecklingen av den svenska välfärdsstaten” – Svend Dahl, doktorand i statsvetenskap och ledarskribent på Expressen.

”Har bett alla mina släktingar och vänner att läsa den Student som haft boken som kurslitteratur i nationalekonomi vid Lunds Universitet.

Andreas Bergh är fil dr i nationalekonomi och arbetar som välfärdsforskare på Ratio och som föreläsare vid Lunds Universitet.


Liknande innehåll

The shape of female board representation
Artikel (med peer review)Publikation
Öberg, C.
Publiceringsår

2020

Sammanfattning

Female board representation is increasingly debated in research and practice. This paper problematises how board representation as such may not be the issue, but rather how well nested the women are: that is, whether there is a difference in board members’ representation on multiple boards between women and men and how this affects the woman’s influence, or power, on a particular board. This paper relates such representations not only to whether women hold several board positions, but also to the shape of the network that the multiple representations create. The paper points at how the power of women on boards varies with (1) the existence of few or many interlocks on the board, (2) the number of representations held by the female board member, (3) the fragmented or large network that the female board member is part of, and (4) whether the network consists of direct or indirect links.

The openness of open innovation in ecosystems
Artikel (med peer review)Publikation
Öberg, C., & Alexander, A.
Publiceringsår

2019

Sammanfattning

Open innovation has rendered increased interest both in practice and research, and has expanded from dyadic transfers of ideas, to ecosystem levels. Knowledge is at the heart of open innovation, and this paper describes and discusses knowledge-transfer linkages for open innovation. It does so based on a literature review. The paper links together open innovation research with general management research to categorise and discuss linkages among parties in terms of their openness and how they relate to knowledge management. Conclusions indicate that openness needs to be considered in different dimensions that also links to different knowledge management outcomes. The paper’s contribution consists of how it connects open innovation research to the general management literature, and how it builds a practical understanding of how linkages between firms can be categorised to aid firms to consider which mechanisms they may choose and why.

A revised perspective on innovation policy for renewal of mature economies – Historical evidence from finance and telecommunications in Sweden 1980–1990
Artikel (med peer review)Publikation
Eriksson, K., Ernkvist, M., Laurell, C., Moodysson, J., Nykvist, R. & Sandström, C.
Publiceringsår

2019

Sammanfattning

What is the role of innovation policy for accomplishing renewal of mature industries in Western economies? Drawing upon an unusually rich dataset spanning 9752 digitized archival documents, we categorize and code decisions taken by policymakers on several levels while also mapping and quantifying the strategic activities of both entrant firms and incumbent monopolists over a decade. Our data concerns two empirical cases from Sweden during the time period 1980–1990: the financial sector and the telecommunications sector. In both industries, a combination of technological and institutional upheaval came into motion during this time period which in turn fueled the revitalization of the Swedish economy in the subsequent decades. Our findings show that Swedish policymakers in both cases consistently acted in order to promote the emergence of more competition and de novo entrant firms at the expense of established monopolies. The paper quantifies and documents this process while also highlighting several enabling conditions. In conclusion, the results indicate that successful innovation policy in mature economies is largely a matter of strategically dealing with resourceful vested interest groups, alignment of expectations, and removing resistance to industrial renewal.

Visa fler

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578