Sök

Den kapitalistiska välfärdsstaten

PublikationBok
Andreas Bergh, Företagandets villkor, Institutionell ekonomi, Jämställdhet, Reformer, Välfärd

Sammanfattning

Hur kunde Sverige utvecklas från ett av Europas fattigaste länder till ett av världens rikaste? Hur var det möjligt att samtidigt bli ett av världens mest jämlika länder? Kan Sverige lära av historien och åter bli ett framgångsland?

Andreas Bergh använder ny forskning om rikedom och jämlikhet för att förstå de svenska framgångarna. Dessa insikter gör det också enklare att förstå varför Sverige fick problem på 1970- och 1980-talet, då tillväxten föll och ojämlikheten ökade. Med den reformperiod som följt därefter har Sverige delvis återgått till sitt gamla framgångsrecept, även om en hel del återstår att göra.

Finns på engelska med titeln “Sweden and the Revival of the Capitalist Welfare State”.

Bergh, A. (2007). Den kapitalistiska välfärdsstaten. Stockholm: Ratio.

Sagt om boken:

”En intressant och högaktuell bok”Urban Bäckström, VD Svenskt Näringsliv.

”Boken presenterar en tankeväckande analys av den svenska välfärdstatens framväxt. Så även om jag inte delar alla slutsatser kan jag varmt rekommendera den”-Irene Wennemo, Näringspolitisk chef, LO.

”På det hela taget alldeles utmärkt, om än jag är kritisk mot hans alltför snäva definition av ekonomisk frihet” Johan Lönnroth, docent i nationalekonomi och tidigare vice partiledare för Vänsterpartiet.

”En mycket läsvärd bok, som bidrar med viktiga perspektiv på utvecklingen av den svenska välfärdsstaten” – Svend Dahl, doktorand i statsvetenskap och ledarskribent på Expressen.

”Har bett alla mina släktingar och vänner att läsa den Student som haft boken som kurslitteratur i nationalekonomi vid Lunds Universitet.

Andreas Bergh är fil dr i nationalekonomi och arbetar som välfärdsforskare på Ratio och som föreläsare vid Lunds Universitet.

Baserat på innehåll

Ett nytt Sverige – hur genomförs tillväxthöjande reformer?
RapporterPublikation
Bergh, A.
Publiceringsår

2010

Sammanfattning

Denna rapport sammanfattar en rad resultat inom Ratios projekt kring politisk förändring. Den bygger främst på egen och andras forskning som publicerats i vetenskapliga tidskrifter, men presenterar också en del helt nya siffror från en reformdatabas över OECD-länder som byggts upp inom projektet. Rapporten är tänkt att fungera som ett faktabaserat diskussionsunderlag. För fördjupande läsning, se den bok som getts ut inom projektet: Reform – Förändring och tröghet i välfärdsstaterna (Santesson-Wilson och Erlingsson, 2009) samt litteraturlistan på sista sidan.

Visa fler

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Postgiro: 382621-1

|

Bankgiro: 512-6578