Typ: Rapporter

Ladda ner publikation: R2010-10

Andreas Bergh och Henrik Jordal (2010) Den rödgröna politiken granskad.

Följande version av granskningen är ett underlag för seminariet på FORES den 15 juni 2010 ochkommer att följas av ett färdigt Policy Paper inom kort.

I denna rapport granskar vi den gemensamma motion som Socialdemokraterna, Vänsterpartietoch Miljöpartiet presenterade den 3 maj 2010, ”Ny färdriktning – Fler jobb, grön omställning och mindre klyftor för hela Sverige”. Vi har valt att fokusera granskningen på jobb, ekonomisk tillväxt, samt oppositionens fördelningspolitiska analys, men kommenterar även andra delar av förslagen