Sök

Determinants of Firm R&D: The Role of Relationship-Specific Interactions for R&D Spillovers

PublikationArtikel (med peer review)
Andreas Poldahl, Företagandets villkor, Handel, Industri, Patrik Tingvall, Research and Development, Teknologi, Tillväxt

Sammanfattning

Research and Development (R&D) is a key component behind technological development and economic growth; therefore, understanding the drivers of R&D is crucial. An interesting question is the role of technology spillovers, transferred by trade, and their impact on firm R&D. Here we analyze not only how international and domestic inter- and intra-industry technology spillovers affect firm R&D but also the relatively unexplored issue of how relationship-specific interactions between buyer and seller affect such spillovers. We find international technology spillovers to be larger and more significant than domestic inter- and intra-industry spillovers. Moreover, relationship-specific interactions between seller and buyer enhance technology spillovers in general and international spillovers in particular.

Gustavsson Tingvall, P. & Poldahl, A. (2012). Determinants of Firm R&D: The Role of Relationship-Specific Interactions for R&D Spillovers. Journal of Industry, Competition and Trade, 12(4), 395–411. DOI: 10.1007/s10842-011-0112-7


Liknande innehåll

Utvärderingar av näringspolitik – en intressekonflikt mellan myndigheter, konsult-företag, politik och skattebetalare?
Artikel (utan peer review)Publikation
Colin, E., Sandström, C., & Wennberg, C.
Publiceringsår

2021

Publicerat i

Ekon. Debatt, 49, 30-41.

Sammanfattning

Antalet utvärderingar av ekonomisk politik ökar explosionsartat. Det finns dock få systematiska sammanställningar av de utvärderingar som görs och det saknas kunskap om hur utvärderare skiljer sig åt gällande metoder och slutsatser, inte minst inom näringspolitiken. Vi studerar utvärderingar av 110 näringspoli-tiska insatser 2009–19 genom att granska huruvida valet av utvärderare påver-kar utvärderingarnas resultat. Privata konsulter visar sig vara den vanligaste utvärderaren av näringspolitik och deras utvärderingar skiljer sig från andra utvärderare genom att vara övervägande mer positiva till de utvärderade insat-serna. Vi diskuterar intressekonflikter som kan antas föreligga mellan utvärde-rare, myndigheter, den politiska makten och allmänheten.

Colin, E., Sandström, C., & Wennberg, C. (2021). Utvärderingar av näringspolitik–en intressekonflikt mellan myndigheter, konsultföretag, politik och skattebetalare. Ekon. Debatt, 49, 30-41.

Technological Change and Industrial Transformation
BokPublikation
Long, V. & Holmén, M.
Publiceringsår

2021

Publicerat i
Sammanfattning

Industrial transformation is a research and teaching field with a focus on the phenomenon and mechanisms of industrial development and renewal. It concerns changes in economic activities caused by innovation, competition and collaboration, and has a rich heritage of evolutionary economics, institutional economics, industrial dynamics, technology history and innovation studies. It borrows concepts and models from the social sciences (sociology, history, political sciences, business/management, economics, behavioural sciences) and also from technology and engineering studies.
In this book, the authors present the key theories, frameworks and concepts of industrial transformation and use empirical cases to describe and explain the causes, processes and outcomes of transformation in the context of digitalization and sustainability. They stress that industrial transformation consists both of Darwinian “survival of the fittest” selection, and of intentional pursuits of innovation, and of industrial capabilities creation. The work argues that managing the global trends of transformation is not only about new technology and innovation: existing institutional settings and dynamic interactions between technological change, organizational adaptation and economic activities also have a profound impact on future trajectories.
The areas under investigation are of great relevance for strategic management decisions and industrial and technology policies, and understanding the mechanisms underlying transformation and sustainable growth.

Visa fler

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578