Sök

Digital disruption: konsekvenser för företagande, individer och samhälle

PublikationBok
Arbetsmarknad, Christian Sandström, Digitalisering, Disruptiva innovationer, Kompetens, Kreativ förstörelse, Nils Karlson
digital-disruption
Ladda ner

Sammanfattning

Digitaliseringen stöper om vårt samhälle och våra livsvillkor. Nya marknader skapas, andra försvinner. Nya kompetenser efterfrågas, andra blir mindre värda. Allt går i en rasande takt, i en globalt allt mer sammankopplad värld. Företagens värdeskapande är den drivande kraften i denna utveckling, men även individer och samhälle påverkas.

Med utgångspunkt i forskning vid Ratio – Näringslivets forskningsinstitut beskriver och förklarar Christian Sandström och Nils Karlson digitaliseringens konsekvenser och möjligheter. Hur påverkas företagandet, arbetsmarknaden, jobben, kompetensbehoven och politiken? Hur kan digitaliseringens möjligheter tillvaratas?

Sandström, C. & Karlson, N. (2017). Digital disruption: konsekvenser för företagande, individer och samhälle. Stockholm: Ratio.


Liknande innehåll

Ratio Working Paper No. 362: Interest groups and the failure of transformative innovation policy – Insights from the ethanol car bubble in Sweden 2003-2013
Working paperPublikation
Björnemalm, R., & Sandström, C.
Publiceringsår

2023

Publicerat i

Ratio Working paper series.

Sammanfattning

Literature on innovation policy has so far paid little attention to policy failure and the mechanisms leading to failure. We describe the Swedish bubble in ethanol cars 2003-2013 and explain why well intended policies may end up with unsatisfactory results. Directives from the European Union forced policymakers in Sweden to act swiftly and the Swedish government put in place The Pump law which forced gas stations to supply ethanol as a fuel from 2006 and onwards. In combination with targeted tax deductions for ethanol cars, a sharp increase in demand took place in 2006-2008. As these started to experience engine problems by 2009-2010, demand declined. Tax deductions were subsequently altered in order to also include cars with very low CO2 emissions, a shift that contributed further to the downfall of ethanol cars. Our data suggests that domestic car manufacturers Volvo and Saab, along with Ford benefited from the ethanol policies as their combined market share for green cars surged from 12 to 75 percent 2005-2008. Ethanol was competitive in the political domain as the fuel was backed by the Centre Party and the associated farmers’ lobby group, but lacked economic, technological and environmental competitiveness. Our findings suggest that innovation policies aimed at supporting new technologies against vested interests may instead end up extending established interests as policies are put in place under the influence of various stakeholders.

Att korta vägen till arbetsmarknaden: Praktikplatsers erfarenhet av att ta emot utrikes födda akademiker från Korta vägen
RapporterPublikation
Stern, L. & Allstrin, S.
Publiceringsår

2023

Publicerat i

Ratio

Sammanfattning

Denna studie har haft som syfte att ge insikt i vad som hindrar och möjliggör matchningen av arbetsnära praktik på svenska arbetsplatser utifrån praktikplatsernas perspektiv. Vi har följaktligen utfört en intervjustudie med 24 organisationer som tagit emot en eller flera utlandsfödda akademiker på praktik via Korta vägen för att ta del av praktikplatsers olika erfarenheter av att ta emot en akademikerpraktikant; motiv, upplevelser och utvärdering av organisatoriska erfarenheter. Vi har med hjälp av humankapitalteorin genomfört en induktiv tematisk analys av vad som påverkar matchningen av praktik utifrån individuella, organisatoriska och institutionella möjligheter och hinder.

Resultatet i korthet tyder på att praktikanterna överlag fungerar väldigt bra inom organisationerna. Att ta emot en praktikant från Korta vägen är inte mer komplicerat än att de får en vanlig introduktion och sedan får gå bakom en eller flera handledare. De flesta handledare har handlett flera praktikanter sedan tidigare. Handledarskap bygger på frivillighet, och praktikplatserna är noga med att kalibrera förväntningar visavi praktikanterna inför praktiken. Språknivå, kulturella och sociala skillnader förekommer men är sällan så allvarliga att praktiken kostar för mycket. Praktikplatserna tar gärna emot Korta vägen-praktikanter också framledes och de flesta handledare är villiga att handleda igen. Praktikanterna får med sig en svensk referens på sitt CV, de lär sig att föra sig på en svensk arbetsplats och flera får jobb på praktikplatsen efter avslutad praktik. Medarbetarna på praktikplatserna får ny energi av mottagandet, ökat engagemang och ibland också ny kompetens som de inte ens visste att de behövde.

Korta vägens praktikinsats tycks överlag fungera väl men det behövs mer forskning kring exakt hur matchningen av praktikant och praktikplats kan utvecklas för att skapa än mer synergier; ibland är språknivå viktig för att praktiken ska fungera väl, frånvaro av certifikat och legitimationer kan vara försvårande och insocialiseringen i den svenska arbetsplatskulturen kan ta tid. För att skapa ytterligare kunskap om matchning skulle begreppet humankapital behöva breddas till att än tydligare inkludera språk, kultur, och sociala faktorer. Mer än formell utbildning behöver beaktas för att verkligen förstå vad som stävjar migranters utväxling på humankapital i en ny kontext och vilka investeringar som krävs för att ersätta den tillfälliga ”förlusten”.

Social media analytics for innovation management research: A systematic literature review and future research agenda
Artikel (med peer review)Publikation
Geissinger, A., Laurell, C., Öberg, C., & Sandström, C.
Publiceringsår

2023

Publicerat i

Technovation, 123, 102712.

Sammanfattning

New trends in innovation management may require new research methods. Social media analytics (SMA)—a method for capturing and analyzing data from user-generated content published on online platforms—has emerged as a complement or even alternative to more traditional research methods. This article systematically reviews and assesses the use of SMA and its potential for innovation management research. Our results show that use of SMA is still in an emergent phase, although it has become increasingly popular over the past decade. Our literature review illustrates that SMA provides new opportunities for innovation management scholars to enhance customer-, market-, technology-, and society-focused innovation research in several ways. In this paper we develop a research agenda and suggest areas for future research using SMA in innovation management.

The article can be accessed here.

Visa fler

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578