Sök

Drömmen om jämlikhet

PublikationBok
Företagandets villkor, Henrik Malm Lindberg, Politisk historia, Politiskt lärande, Reformer, Socialdemokraterna

Sammanfattning

Mot slutet av 1960-talet radikaliserades Socialdemokraternas politik drastiskt. På område efter område ifrågasattes den maktbalans som hade funnits mellan politik och näringsliv sedan 1930-talet. Jämlikhetssträvandena intensifierades och partiet initierade en rad reformer som gav staten och de fackliga organisationerna större makt och inflytande. Processen ledde till att den svenska modellen, med dess samförstånd mellan arbetsmarknadens parter och statlig icke-inblandning som norm, övergavs.

Vad åstadkom denna radikalisering? Vilka var idégivarna och kunskapskällorna? Hur kunde de nya idéerna få ett så stort genomslag i praktisk politik? Drömmen om jämlikhet undersöker den forskning och samhällsdebatt som föregick den radikaliserade politiken och som utgick från en ny tolkning av verkligheten.

Lindberg, H. M. (2014). Drömmen om jämlikhet: Socialdemokratins radikalisering och den svenska modellens fall. Stockholm: Atlantis.

Baserat på innehåll

Knowledge and Policy Change
BokPublikation
Lindberg, H. M.
Publiceringsår

2013

Sammanfattning

Knowledge and learning play important roles in policy change in advanced societies, and political processes cannot be properly understood if you neglect their significance. To understand how learning takes place and what role knowledge plays in the policy process, we need to have theoretical and methodological tools to analyse these features.

In a research project on economic-political learning at the Ratio Institute a new book has been published edited by Henrik Lindberg. The conceptual framework for this volume, Knowledge and Policy Change (Cambridge Scholar Publishing 2012), focuses on issues such as belief systems, paradigmatic and pragmatic policy change, and the role of advocacy coalitions within policy subsystems. No less important is the role various forms of knowledge can and do play in the policy formation process.

The book is structured around three main themes:
• Theories of the policy process and the role of knowledge
• Reform and restructuring of welfare states
• Policy transfer, diffusion and implementation processes

Lindberg, H. M. (Ed.). (2013). Knowledge and Policy Change. Newcastle, UK: Cambridge Scholars Publishing.

Socialförsäkringarnas komplement – försäkringar mellan arbetsmarknadens parter
Book chapterPublikation
Lindberg, H. M.
Publiceringsår

2015

Sammanfattning

Fjärde upplagan av Socialpolitik – Varför, hur och till vilken nytta? har uppdaterats och kompletterats. Boken innehåller analyser av de senaste årens utveckling, ny statistik och ett nytt kapitel författat av Henrik Malm Lindberg, arbetsmarknadsforskare på Ratio.

Kapitlet ”Socialförsäkringarnas komplement – försäkringar mellan arbetsmarknadens parter” behandlar avtals- och omställningsförsäkringarnas tillkomst, framväxt och utformning. Hur många berörs egentligen av dessa försäkringar, och vad är deras effekter på arbetsmarknaden? Kapitlet erbjuder även en kort framåtblick mot hur vi kan förvänta oss att arbetsmarknadsförsäkringarna framledes kommer att utvecklas.

Visa fler

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Postgiro: 382621-1

|

Bankgiro: 512-6578