Sök

The Economic Contribution of High-Growth Firms

PublikationArtikel (med peer review)
Dan Johansson, Entreprenörskap, Företagandets villkor, Gaseller, High-impact firms, Niklas Elert, Sven-Olov Daunfeldt, Tillväxt

Sammanfattning

Prior studies have defined high-growth firms (HGFs) in terms of growth in firm employment or firm sales, and primarily analyzed their contribution to overall employment growth. In this paper we define HGFs using the commonly applied growth indicators (employment and sales), but also add definitions based on growth in value added and productivity. Our results indicate that HGFs in terms of employment are not the same firms as HGFs in terms of productivity, and that their economic contributions differ significantly. Economic policy promoting fast growth in employment may therefore come at the cost of reduced productivity growth. Although HGFs of different definitions may not be the same firms, young firms are more likely to be HGFs irrespective of definition. This suggests that economic policy should focus on the conditions for new firm formation and early growth of firms, rather than target a particular type of HGFs.

Related content: Working Paper No. 151

Daunfeldt, S-O., Elert, N. & Johansson, D. (2014). The Economic Contribution of High-Growth Firms: Do Policy Implications Depend on the Choice of Growth Indicator?Journal of Industry, Competition and Trade, 14(3), 337-365. DOI: 10.1007/s10842-013-0168-7


Liknande innehåll

Utvärderingar av näringspolitik – en intressekonflikt mellan myndigheter, konsult-företag, politik och skattebetalare?
Artikel (utan peer review)Publikation
Colin, E., Sandström, C., & Wennberg, C.
Publiceringsår

2021

Publicerat i

Ekon. Debatt, 49, 30-41.

Sammanfattning

Antalet utvärderingar av ekonomisk politik ökar explosionsartat. Det finns dock få systematiska sammanställningar av de utvärderingar som görs och det saknas kunskap om hur utvärderare skiljer sig åt gällande metoder och slutsatser, inte minst inom näringspolitiken. Vi studerar utvärderingar av 110 näringspoli-tiska insatser 2009–19 genom att granska huruvida valet av utvärderare påver-kar utvärderingarnas resultat. Privata konsulter visar sig vara den vanligaste utvärderaren av näringspolitik och deras utvärderingar skiljer sig från andra utvärderare genom att vara övervägande mer positiva till de utvärderade insat-serna. Vi diskuterar intressekonflikter som kan antas föreligga mellan utvärde-rare, myndigheter, den politiska makten och allmänheten.

Colin, E., Sandström, C., & Wennberg, C. (2021). Utvärderingar av näringspolitik–en intressekonflikt mellan myndigheter, konsultföretag, politik och skattebetalare. Ekon. Debatt, 49, 30-41.

Government-sponsored entrepreneurship education: Is less more?
Artikel (med peer review)Publikation
Sjöö, K., Elert, N. & Wennberg, K.
Publiceringsår

2020

Sammanfattning

Entrepreneurship research suggests that entrepreneurship education and training can bridge the gender gap in entrepreneurship, but little empirical research exists assessing the validity and impact of such initiatives. We examine a large government-sponsored entrepreneurship education program aimed at university students in Sweden. While a pre-study indicates that longer university courses are associated with short-term outcomes such as increased self-efficacy and entrepreneurial intentions, results from a more comprehensive study using a pre-post design suggest little effect from these extensive courses on long-term outcomes such as new venture creation and entrepreneurial income. In contrast, we do find positive effects on these long-term outcomes from more limited but more specific training interventions, especially for women. Our study suggests that less extensive but more tailored interventions can be more beneficial than longer or more extensive interventions in promoting entrepreneurship in general, and entrepreneurship of underrepresented groups in particular. We discuss implications for theory, education, and policy.

Visa fler

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578