Sök

Effekter av arbetsplatsförlagt lärande på företag – erfarenheter från fem företagsgymnasier

PublikationRapporter
Arbetsförlagt lärande, Arbetsplatsförlagt lärande, Företag, Företagandets villkor, Kompetens för tillväxt, Kristine Persson, Praktik, Skola, Utbildning
Effekter av APL
Ladda ner

Sammanfattning

Effekter på företagen av arbetsplatsförlagt lärande har kartlagts med hjälp av intervjuer hos fem företag som driver företagsgymnasium samt fem skolföreträdare. Vilka intäkter eller kostnader kan identifieras? Vi har även försökt identifiera framgångsfaktorer – handledning, system för kvalitetssäkring och samverkan.

Företagen i studien anser att de långsiktiga intäkterna av att driva företagsgymnasier och att ta emot elever för arbetsplatsförlagt lärande överstiger de direkta kostnaderna. Att kunna säkra den framtida kompetensförsörjningen är den viktigaste drivkraften och ses som den främsta långsiktiga intäkten. Att veta vem man anställer leder till sänkta rekryteringskostnader och därmed en långsiktig vinst. Företagens vilja att ta samhällsansvar är en bakgrundsfaktor och värdet för det egna varumärket betydande.

Persson, K. (2014).Effekter av arbetsplatsförlagt lärande på företag – erfarenheter från fem företagsgymnasier. Kompetens för tillväxt, rapport nr 14. Stockholm: Ratio.

Baserat på innehåll

Effekter av arbetsplatsförlagt lärande på företag – erfarenheter från fem företagsgymnasier
ReportsPublikation
Persson, K.
Publiceringsår

2014

Sammanfattning

Effekter på företagen av arbetsplatsförlagt lärande har kartlagts med hjälp av intervjuer hos fem företag som driver företagsgymnasium samt fem skolföreträdare. Vilka intäkter eller kostnader kan identifieras? Vi har även försökt identifiera framgångsfaktorer – handledning, system för kvalitetssäkring och samverkan.

Företagen i studien anser att de långsiktiga intäkterna av att driva företagsgymnasier och att ta emot elever för arbetsplatsförlagt lärande överstiger de direkta kostnaderna. Att kunna säkra den framtida kompetensförsörjningen är den viktigaste drivkraften och ses som den främsta långsiktiga intäkten. Att veta vem man anställer leder till sänkta rekryteringskostnader och därmed en långsiktig vinst. Företagens vilja att ta samhällsansvar är en bakgrundsfaktor och värdet för det egna varumärket betydande.

Den finska kollektiv avtalsmodellen i stöpsleven
RapporterPublikation
Karlson, N. & Björklund, M.
Publiceringsår

2021

Publicerat i

(Arbetsmarknadsprogrammet, rapport nr. 19) Stockholm: Ratio.

Sammanfattning

De finska arbetsgivarna inom Skogsindustrin och Teknologiindustrin, landets ledande exportsektorer, beslutade i oktober 2020 respektive mars 2021 att ensidigt säga upp kollektivavtalen på industrinivå för att åstadkomma lokala förhandlingar på företagsnivå direkt med medarbetarna. Ambitionen är att förändra finsk lönebildning för att åstadkomma ökad lokal flexibilitet och stärkt konkurrenskraft.

I rapporten, som baseras på intervjuer med partsföreträdare och experter samt tidigare forskning och medieuppgifter, beskrivs bakgrunden till arbetsgivarnas beslut, deras motiv, andra branschers reaktioner, de fackliga motparternas synsätt samt olika statliga regleringars betydelse för utvecklingen. Avslutningsvis diskuteras ett antal lärdomar för den svenska arbetsmarknadsmodellen.

Karlson, N. & Björklund, M. (2021). Den finska kollektivavtalsmodellen i stöpsleven. (Arbetsmarknadsprogrammet, rapport nr. 19) Stockholm: Ratio.

Primärvårdsfokus och vårdförsäkringar: Lärdomar från Australien
RapporterPublikation
Collin, E., Lundbäck, M. & Karlson, N.
Publiceringsår

2021

Publicerat i

Framtidens sjukvård och omsorg

Sammanfattning

Syftet med denna rapport är att beskriva det australiensiska sjukvårdssystemet, jämföra relevanta delar med det svenska och baserat på detta diskutera eventuella lärdomar för det svenska vård och omsorgssystemet.
Både Australien och Sverige klarar sig väl i internationella jämförelser av sjukvårdsystem, samtidigt som de, till viss del, har valt olika sätt att organisera och finansiera sin vård, vilket gör länderna intressanta att jämföra och Australien till ett intressant land att lära sig något av.
I första hand studeras primärvård och specialistvård (öppen och sluten). Dessutom undersöks äldreomsorg i form av hemtjänst i eget boende samt institutionaliserad äldreomsorg. Övriga vård- och omsorgstjänster berörs endast undantagsvis.

Visa fler

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Postgiro: 382621-1

|

Bankgiro: 512-6578