Typ: Rapporter

Ladda ner publikation: Effekter av APL

Kristine Persson (2014:14) Effekter av arbetsplatsförlagt lärande på företag – erfarenheter från fem företagsgymnasier

Effekter på företagen av arbetsplatsförlagt lärande har kartlagts med hjälp av intervjuer hos fem företag som driver företagsgymnasium samt fem skolföreträdare. Vilka intäkter eller kostnader kan identifieras? Vi har även försökt identifiera framgångsfaktorer – handledning, system för kvalitetssäkring och samverkan.

Företagen i studien anser att de långsiktiga intäkterna av att driva företagsgymnasier och att ta emot elever för arbetsplatsförlagt lärande överstiger de direkta kostnaderna. Att kunna säkra den framtida kompetensförsörjningen är den viktigaste drivkraften och ses som den främsta långsiktiga intäkten. Att veta vem man anställer leder till sänkta rekryteringskostnader och därmed en långsiktig vinst. Företagens vilja att ta samhällsansvar är en bakgrundsfaktor och värdet för det egna varumärket betydande.