Typ: Bokkapitel

Bergh, Andreas (2009). ”Effektivitetshöjande reformer – vad är det?” I Santesson-Wilson, Peter och Erlingsson, Gissur Ó (red) Reform: Förändring och tröghet i välfärdsstaterna.

Köp boken här