Sök

En ny svensk modell: vägval på arbetsmarknaden: sönderfall, omreglering, avreglering eller modernisering?

PublikationBok
Företagandets villkor, Henrik Lindberg, Henrik Malm Lindberg, Konfliktregler, Lönebildning, Löneförhandling, Nils Karlson, Svenska modellen

Sammanfattning

Hur kommer det sig att den svenska modellen är stadd i förändring? Vilka är den svenska modellens särdrag och vilka följder får de för konfliktmönster, löneutveckling, arbetslöshet och ekonomins utvecklingskraft? Kan man då verkligen tala om entydig svensk modell? Om inte, hur har den då förändrats över tid? Och hur ser en ny svensk modell ut?

I En ny svensk modell, som är slutrapport i forskningsprojektet “Staten och arbetsmarknaden – om konfliktregler och utvecklingskraft”, presenterar Nils Karlson och Henrik Lindberg ny forskning om den svenska modellens framväxt, förtjänster, brister och framtid. I centrum för analysen står det förändrade samspelet mellan stat och arbetsmarknadens parter i en tid präglad av globalisering, nytt ekonomiskt värdeskapande och utveckling mot ett tjänstesamhälle.

Ett viktigt resultat i boken är att den svenska arbetsmarknads-lagstiftningen framtvingar en skadlig centralisering av svensk lönebildning som förhindrar ny sysselsättning och en långsiktigt god löneutveckling. Vidare presenteras flera möjliga, mer eller mindre önskvärda, framtida utvecklingsvägar för den svenska modellen.

Karlson, N. & Lindberg, H. (2013). En ny svensk modell: Vägval på arbetsmarknaden: sönderfall, omreglering, avreglering eller modernisering? (2. uppl.). Lund: Studentlitteratur.

Bokens första upplaga gavs ut 2008 på Norstedts förlag.

Nils Karlson är institutionell ekonom och statsvetare, professor, samt VD för Ratio. Henrik Lindberg är docent och forskare i ekonomisk historia vid Ratio.

Baserat på innehåll

Working Paper No. 193. Corporative cartels and challenges to European labour market models
Working paperPublikation
Karlson, N. & Lindberg, H.
Publiceringsår

2012

Sammanfattning

We propose that one of the main causes of shortcomings in European labour markets is the existence of corporative cartels, through which the state has delegated various forms of regulatory power to employers and employees that act as cartels. Analysis indicates that these cartel arrangements are not in the interest of labour because they are hard to combine with the demands of a modern and knowledge-based economy. Hence, a modernization of European labour market models is needed.

Related content: Corporate cartels and challenges to European labour market models

Working Paper No. 193. Corporative cartels and challenges to European labour market models
Working paperPublikation
Karlson, N. & Lindberg, H.
Publiceringsår

2012

Sammanfattning

We propose that one of the main causes of shortcomings in European labour markets is the existence of corporative cartels, through which the state has delegated various forms of regulatory power to employers and employees that act as cartels. Analysis indicates that these cartel arrangements are not in the interest of labour because they are hard to combine with the demands of a modern and knowledge-based economy. Hence, a modernization of European labour market models is needed.

Related content: Corporate cartels and challenges to European labour market models

Working Paper No. 178. The Decentralization of Wage Bargaining – Four Cases
Working paperPublikation
Karlson, N. & Lindberg, H.
Publiceringsår

2011

Sammanfattning

The paper contributes to the discussion about the possible trends and processes towards decentralization of wage bargaining or wage setting within the OECD-countries since the 1970s. Based on a data set of 16 OECD countries from 1950 to 2000 our results show that in terms of bargaining level the trend is clear towards decentralization since the 1970s, even though there are important exceptions. In terms of confederal involvement the major decrease occurs among the Nordic countries and the Netherlands, whereas many of the other countries have had a status quo more or less. In terms of government involvement, however, the change is the almost non-existent. The overall tendency is still towards less centralisation, even though a number of countries have not changed or have moved in the opposite direction. Sweden, Denmark, UK and the Netherlands experience the largest decreases in decentralization overall. The processes of decentralization of wage bargaining look very differently in each country. It may occur through changes in the collective agreements themselves or through individual wage-setting outside the system of collective agreements. And the decentralization process may occur both in a context of cooperation between the labor-market organizations or in a setting of conflicts.

Related content: The Decentralization of Wage Bargaining

Visa fler

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Postgiro: 382621-1

|

Bankgiro: 512-6578