Sök

En palett av strategier: århundradets skattereform

PublikationRapporter
Företagandets villkor, Moderaterna, Peter Santesson-Wilson, Skattereform, Socialdemokraterna
hur genomförs en skattereform
Ladda ner

Santesson, P. (2011). En palett av strategier: århundradets skattereform. Underlagsrapport, Almedalen.

Baserat på innehåll

Vem ska regera med vem?
RapporterPublikation
Santesson, P.
Publiceringsår

2010

Sammanfattning

Inför valet 2010 framstår frågan om regeringsmakten som ovanligt svår och intressant. Opinionsmätningar under våren och sommaren 2010 tyder på att Sverigedemokraterna har en möjlighet att ta sig in i riksdagen. Det finns många uppfattningar om sannolikheten att partiets opinionssiffror också kommer att rendera ett motsvarande valresultat. Den här rapporten antar – som utgångspunkt för en analys, inte som sannolikhetsbedömning – att Sverigedemokraterna lyckas erövra riksdagsmandat. Frågan är hur regeringsbildningen i så fall skulle påverkas av närvaron av ett nytt parti, som inte bara står utanför de båda blocken, utan därtill uppfattas som politiskt oberörbart.

Reformpolitikens strategier
BookPublikation
Santesson, P.
Publiceringsår

2012

Publicerat i
Sammanfattning

De senaste decennierna har Sverige präglats av jämförelsevis många politiska reformer. Hur har de kunnat genomföras i praktiken? Och hur ser dagens forskare på förändringsarbetets strategier? Peter Santesson, fil.dr i statsvetenskap, lotsar oss i denna bok genom processerna bakom flera centrala beslut som har förändrat vårt land.

Ingen är emot reformer tills man faktiskt står inför en. Stora politiska reformbeslut är utmanande och komplicerade. Men varför är de så svåra? Och hur kan man göra för att lyckas? I Reformpolitikens strategier diskuterar statsvetaren Peter Santesson det politiska förändringsarbetets hårda villkor och presenterar den internationella forskningen om när reformförsök når framgång. Finns det egentligen några avgörande faktorer? De senaste decennierna har Sverige präglats av jämförelsevis många politiska reformer. Hur har det blivit möjligt i praktiken? Här får man följa processerna bakom flera centrala beslut som har förändrat landet. Samtidigt diskuteras besluten ur en maktstrategisk synvinkel. Härskarkonstens verktygslåda inventeras, och de nödvändiga redskapen är eviga: förhandling, övertalning och tvång.

Reformpolitikens strategier
BokPublikation
Santesson, P.
Publiceringsår

2012

Publicerat i
Sammanfattning

De senaste decennierna har Sverige präglats av jämförelsevis många politiska reformer. Hur har de kunnat genomföras i praktiken? Och hur ser dagens forskare på förändringsarbetets strategier? Peter Santesson, fil.dr i statsvetenskap, lotsar oss i denna bok genom processerna bakom flera centrala beslut som har förändrat vårt land.

Ingen är emot reformer tills man faktiskt står inför en. Stora politiska reformbeslut är utmanande och komplicerade. Men varför är de så svåra? Och hur kan man göra för att lyckas? I Reformpolitikens strategier diskuterar statsvetaren Peter Santesson det politiska förändringsarbetets hårda villkor och presenterar den internationella forskningen om när reformförsök når framgång. Finns det egentligen några avgörande faktorer? De senaste decennierna har Sverige präglats av jämförelsevis många politiska reformer. Hur har det blivit möjligt i praktiken? Här får man följa processerna bakom flera centrala beslut som har förändrat landet. Samtidigt diskuteras besluten ur en maktstrategisk synvinkel. Härskarkonstens verktygslåda inventeras, och de nödvändiga redskapen är eviga: förhandling, övertalning och tvång.

Visa fler

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Postgiro: 382621-1

|

Bankgiro: 512-6578