Ladda ner publikation: entreprenoren i laroboken

Johansson, Dan (2005). ”Entreprenören i läroboken: Förekomst, innebörd, konsekvens.” Ekonomisk Debatt, 33(4): 45-57.

Länk till artikel

Abstract: I artikeln undersöker författaren förekomsten och innebörden av begreppen ”entrepreneur”, ”innovation” och ”invention” i läroböcker på den svenska forskarutbildningen i nationalekonomi. Syftet är att studera om teorier som för- klarar ekonomisk tillväxt som en dynamisk process driven av entreprenörskap är representerade i utbildningen. Författaren menar att begreppen knappast förekommer och att de, när de gör det, har en urvattnad innebörd. Han drar därmed slutsatsen att det entreprenöriella perspektivet inte är representerat och diskuterar konsekvenserna av detta.