Typ: Rapporter

Ladda ner publikation: After establishment closure

Mastersuppsats: ”After establishment closure – Individual characteristics that determines re-employment probabilities of displaced workers in Sweden”, Ingrid Ros (KTH 2013).

Ingrid Ros har undersökt vilka faktorer som avgör hur snabbt man kommer tillbaka i anställning efter uppsägning vid företags nedläggning. Kristina Nyström har varit handledare och arbetet ingår i forskningsprojektet Kompetens för tillväxt, som bedrivs av Ratio med finansiellt stöd av bl a Vinnova.

Uppsatsen studerar sambandet mellan individuella egenskaper för uppsagda anställda och sannolikheten för återanställning. En hazard-modell har används för att skilja utfallet att man går från arbetslöshet till egenföretagande eller att bli anställda.