Sök

The European Social Pillar A Threat to Welfare and Prosperity?

PublikationRapporter
Arbetsmarknad, EU, Felinda Wennerberg, Institutionell ekonomi, Juridik, Nils Karlson, Statsvetenskap
the european social pillar
Ladda ner

Sammanfattning

Ever since its foundation more than 60 years ago, the European Union has been very important to the welfare and prosperity in Europe. For example, according to one estimate Sweden has almost doubled its trade and increased its growth by 3-20 percent since its membership in 1995. Apart from the promotion of peace, this is mainly due to the opening up of the common market with around 500 million people and the successive implementation of the freedom of movement for goods, services, capital and people.

Even so, in the areas of social and labour market policies some Member States have had severe problems, with low labour market participation and high unemployment levels, especially among the young and immigrants. This is an area where the European Union only has been conferred shared and coordinating competences, and hitherto this area primarily has been regulated through soft-law where the EU has developed non-binding strategies through the social dialogue.

This however could be about to change, as a solution to the problems the Union is facing the European Union has proclaimed its fourth pillar, The European Pillar of Social Rights.

In this report, we investigate the potential short- and long-term consequences of the social pillar on the welfare and prosperity of Europe. Moreover, we discuss its potential effects on the legitimacy of the European Union, as well as an alternative way forward, namely institutional competition as the method to improve efficiency and innovation along with voter satisfaction in Europe.

Karlson, N. & Wennerberg, F. (2018). The European Social Pillar: A Threat to Welfare and Prosperity? (Arbetsmarknadsprogrammet, rapport nr. 4). Stockholm: Ratio.

Baserat på innehåll

The European Social Pillar A Threat to Welfare and Prosperity?
ReportsPublikation
Karlson, N. & Wennerberg, F.
Publiceringsår

2018

Publicerat i

Arbetsmarknadsprogrammet

Sammanfattning

Ever since its foundation more than 60 years ago, the European Union has been very important to the welfare and prosperity in Europe. For example, according to one estimate Sweden has almost doubled its trade and increased its growth by 3-20 percent since its membership in 1995. Apart from the promotion of peace, this is mainly due to the opening up of the common market with around 500 million people and the successive implementation of the freedom of movement for goods, services, capital and people.

Even so, in the areas of social and labour market policies some Member States have had severe problems, with low labour market participation and high unemployment levels, especially among the young and immigrants. This is an area where the European Union only has been conferred shared and coordinating competences, and hitherto this area primarily has been regulated through soft-law where the EU has developed non-binding strategies through the social dialogue.

This however could be about to change, as a solution to the problems the Union is facing the European Union has proclaimed its fourth pillar, The European Pillar of Social Rights.

In this report, we investigate the potential short- and long-term consequences of the social pillar on the welfare and prosperity of Europe. Moreover, we discuss its potential effects on the legitimacy of the European Union, as well as an alternative way forward, namely institutional competition as the method to improve efficiency and innovation along with voter satisfaction in Europe.

Primärvårdsfokus och vårdförsäkringar: Lärdomar från Australien
RapporterPublikation
Collin, E., Lundbäck, M. & Karlson, N.
Publiceringsår

2021

Publicerat i

Framtidens sjukvård och omsorg

Sammanfattning

Syftet med denna rapport är att beskriva det australiensiska sjukvårdssystemet, jämföra relevanta delar med det svenska och baserat på detta diskutera eventuella lärdomar för det svenska vård och omsorgssystemet.
Både Australien och Sverige klarar sig väl i internationella jämförelser av sjukvårdsystem, samtidigt som de, till viss del, har valt olika sätt att organisera och finansiera sin vård, vilket gör länderna intressanta att jämföra och Australien till ett intressant land att lära sig något av.
I första hand studeras primärvård och specialistvård (öppen och sluten). Dessutom undersöks äldreomsorg i form av hemtjänst i eget boende samt institutionaliserad äldreomsorg. Övriga vård- och omsorgstjänster berörs endast undantagsvis.

Myten om centralisering – Om sjukvården som ett polycentriskt system
RapporterPublikation
Karlson, N. & Lundbäck, M.
Publiceringsår

2021

Publicerat i

Ratioakademiens sjukvårdsprojekt

Sammanfattning

Sammanfattning:
Syftet med denna rapport är att analysera sjukvården utifrån ett polycentriskt perspektiv, i jämförelse med ett monocentriskt, mer centraliserat, samt att diskutera hur ökade polycentriska inslag skulle kunna utveckla svensk vård och omsorg. Författarnas hypotes är att vård- och omsorgssystem som utmärks av en mångfald av finansiärer och utförare, med stora inslag av valfrihet och spritt ansvar, klarar vårduppdraget lika bra eller bättre än mer centraliserade och helt skattefinansierade system.

Visa fler

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Postgiro: 382621-1

|

Bankgiro: 512-6578