Sök

Financing future job creators

PublikationRapporter
Financing of Innovations, Företagandets villkor, Gaseller, Jobbskapare, Karl Wennberg, Michel Elmoznino Laufer, Tillväxt, Tillväxtfinansiering
Financing future job creators
Ladda ner

Sammanfattning

Research has shown that young businesses with growth ambitions are important for job creation and innovation. A major obstacle to economic growth is the lack of financing for young firms.The Ratio Institute and the Swedish Federation of Business Owners have conducted a study to outline the financial sources of young and small businesses in Sweden and to investigate the challenges for financing the firms.

We use a sample of 380 limited liability firms in Sweden that are members of the Swedish Federation of Business Owners. The majority of the firms were founded 2010-2013. For our sample, the results show that the majority of the firms (87 %) use personal savings to finance their firms, while 28 % use bank loans which is the second most common type of finance. However, many of the firms that were approved bank loans report that they had to use personal assets as collateral and personal guarantees to back up their loans. Also, many entrepreneurs took a temporary employment elsewhere and didn’t take out any salary at some time.

Our results suggest that economic policies should focus on measures that improve personal wealth accumulation. The results give further support to the findings of recent studies that have been conducted in Sweden that personal wealth accumulation is important and that it is difficult to obtain bank loans for young businesses.

Wennberg, K. & Elmoznino Laufer, M. (2014). Financing future job creators. Rapport oktober 2014. Stockholm: Ratio and Företagarna.


Liknande innehåll

Entreprenörsstaten?
BokPublikation
Wennberg, K., Sandström, C.
Publiceringsår

2022

Publicerat i

Ratio: Stockholm.

Sammanfattning

Västvärlden har upplevt ihållande arbetslöshet och avsaknad av varaktig ekonomisk återhämtning. Vi har sett hur skydd av nationella intressen vuxit fram, liksom välgrundad oro för ekonomisk ojämlikhet och globala miljöproblem.

I denna jordmån har den interventionistiska industripolitiken upplevt en renässans. Mariana Mazzucatos bok The Entrepreneurial State (2011) utgjorde tillsammans med finanskrisen startskottet för alltmer proaktiva ingrepp i ekonomin. Hennes argumentation var spännande och enkel: Staten har varit den främsta aktören bakom innovation och ekonomisk tillväxt: entreprenörer och stora företag har egentligen bara kapitaliserat på dessa satsningar.

I den här skriften granskas dessa idéer. Vårt innehåll är i flera bemärkelser en varning. Storslagna planer för att skapa önskvärda utfall har sällan ett historiskt smickrande facit. Politiken varken kan eller bör försöka satsa på specifika bolag eller teknologier. Resultatet förvränger incitamentsstrukturerna och resulterar i skadlig opportunism.

The Entrepreneurial Story and its Implications for Research
Artikel (med peer review)Publikation
Brattström, A., & Wennberg, K.
Publiceringsår

2022

Publicerat i

Entrepreneurship theory and practice, 46(6), 1443-1468.

Sammanfattning

Research is not merely report-writing; it also involves elements of storytelling. In this essay, we reflect on two narrative archetypes in entrepreneurship research: the stories of entrepreneurship as a road to salvation and means to emancipation. We outline a framework to analyze research from a storytelling perspective, apply this framework to identify implicit assumptions and methodological biases in mainstream research, and discuss how a storytelling framework can be used to generate alternative stories. We argue for a more empirically grounded research agenda that continues the development of entrepreneurship research into a rich and diverse field.

Visa fler

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578