Sök

Företagens kompetensförsörjning och ungas etablering på arbetsmarknaden

PublikationRapporter
Arbetsmarknad, Företag, Henrik Malm Lindberg, Kompetens, Kompetensförsörjning, Ungas etablering, Ungdomsarbetslöshet, Utanförskap
Företagens kompetensförsörjning
Ladda ner

Sammanfattning

Denna rapport sammanfattar resultaten av en förstudie som finansierats av 21 av Svenskt Näringslivs medlemsorganisationer och dess företagsmedlemmar, med totalt 1,6 miljoner anställda. Analysen fokuserar på utbildningsväsendet och dess uppgift att försörja näringslivet med kompetent personal, samtidigt som ungas etablering på arbetsmarknaden underlättas. I rapporten görs en översikt av tidigare forskning och studier på området. Dessutom redovisas resultaten av en särskild enkät om företagens kompetensbehov. I förstudien ingår två underlagsrapporter framtagna av Ratio: Lärlingsutbildningen – aktuella erfarenheter och framtida möjligheter (2012:2) och Den högre utbildningen och företagens kompetensförsörjning (2012:3).

Lindberg, H.M. (2012). Företagens kompetensförsörjning och ungas etablering på arbetsmarknaden. Förstudie. Företagens kompetensförsörjning rapport nr 1. Stockholm: Ratio.

Baserat på innehåll

Företagens kompetensförsörjning och ungas etablering på arbetsmarknaden
ReportsPublikation
Lindberg, H.M.
Publiceringsår

2012

Publicerat i

Företagens kompetensförsörjning

Sammanfattning

Denna rapport sammanfattar resultaten av en förstudie som finansierats av 21 av Svenskt Näringslivs medlemsorganisationer och dess företagsmedlemmar, med totalt 1,6 miljoner anställda. Analysen fokuserar på utbildningsväsendet och dess uppgift att försörja näringslivet med kompetent personal, samtidigt som ungas etablering på arbetsmarknaden underlättas. I rapporten görs en översikt av tidigare forskning och studier på området. Dessutom redovisas resultaten av en särskild enkät om företagens kompetensbehov. I förstudien ingår två underlagsrapporter framtagna av Ratio: Lärlingsutbildningen – aktuella erfarenheter och framtida möjligheter (2012:2) och Den högre utbildningen och företagens kompetensförsörjning (2012:3).

Samhällsfarliga konflikter i en ny tid – utmaningar och reformbehov
RapporterPublikation
Karlson, N.
Publiceringsår

2020

Publicerat i

Arbetsmarknadsprogrammet

Sammanfattning

Sammanfattning:
I rapporten undersöks om de svenska regelverken för hantering av samhällsfarliga arbetsmarknadskonflikter behöver uppdateras eller reformeras. Är de ändamålsenliga i en värld där viktiga samhällsfunktioner upprätthålls av ett stort antal ömsesidigt beroende aktörer i komplexa system där varje enskild nod blir kritisk för systemets funktionalitet, och där samhällsviktig verksamhet lika gärna är privat som offentlig? En jämförelse görs med motsvarande regleringsmetoderna och deras förändring i Storbritannien, Tyskland och Danmark.

The Proportionality Principle in German and European Rules of Industrial Conflict
RapporterPublikation
Waas, B.
Publiceringsår

2019

Publicerat i

Arbetsmarknadsprogrammet

Sammanfattning

This report deals with the significance of the principle of proportionality in the strike law of Germany and the EU. As far as German law is concerned, the legal basis and content of the principle of proportionality will first be outlined, and then the importance of the principle for labour law in general. The main issue, however, is the role played by the principle of proportionality in industrial action law. There the Federal Labour Court has meanwhile raised the principle to the central yardstick for the assessment of industrial action measures. The relevant decisions will be presented, but also the considerable criticism of these will not be concealed. Subsequently, EU law will come to the fore, whereby the legal basis, the content and the scope of application of the principle of proportionality will be dealt first. On that basis, the application of the principle in industrial action law will be examined. In that context, the focus will be in the decisions of the European Court of Justice in the cases Laval and Viking. The following section is then devoted to the comparison of German and European law. The author here demonstrates that there are considerable differences in the application of the principle of proportionality.

Visa fler

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Postgiro: 382621-1

|

Bankgiro: 512-6578