Typ: Rapporter

Daniel Halvarsson, Sven-Olof Daunfeldt & Patrik Gustavsson Tingvall (2014). Företagsstöd till innovativa små och medelstora företag – en kontrafaktisk effektutvärdering. Rapportnummer 2014:16. Tillväxtanalys.

Abstract: Tillväxtanalys har utvärderat Vinnovas Vinn Nu och Forska och Väx-program mellan 2006 och 2010. Företagens utveckling har följts, under och upp till 5 år efter stöd, och där indikerar analyserna få statistiskt säkerställda positiva effekter av stöden.