Typ: Bokkapitel

Nils Karlson (2013)
Ingår i K. Almqvist, & L. Gröning (Eds.), Krävs en elitsatsning på utbildning för att klara världskonkurrens?

Kapitlet är en av sju essäer som ingår i boken Krävs en elitsatsning på utbildning för att klara världskonkurrens? (Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse). I boken diskuteras hur Sverige ska kunna hävda sig och vad som krävs för att åstadkomma världens bästa utbildningssystem. Boken gavs ut som dokumentation till Engelsbergseminariet Krävs en elitsatsning på utbildning för att klara världskonkurrens? – Från järnbruk till hjärnkraft den 19 oktober 2012.

Köp boken här