Typ: Bokkapitel

Lundqvist, T. (2014). Framtidens städer: Högteknologi eller sammanbrott? I: K. Olsson, & D. Nilsson (red.), Det förflutna i framtidens stad: Tankar om kulturarv, konsumtion och hållbar stadsutveckling (pp. 159-172). Lund: Nordic Academic Press.