Typ: Bok

De Geer, Hans (2007). Från svenska modellen till Svenskt Näringsliv. Stockholm: Ratio.

Varför monterade arbetsgivarna ned den svenska modellen på lönebildningens område? Varför gav de upp sitt inflytande i de statliga myndigheternas styrelser? Varför ombildades det traditionsrika SAF till den mer intetsägande organisationen Svenskt Näringsliv? Hur formades den nya lönebildningsmodellen?

1990-talet blev strukturomvandlingens tid i det svenska näringslivet. Det gällde också arbetsmarknadens institutioner och organisationer. Inte minst förändrades synen på företagandets roll och villkor.

Författarpresentation:

Professor Hans De Geer är historiker och företagsetiker. Han har tidigare bland annat givit ut flera böcker om SAF och den svenska arbetsmarknaden.