Typ: Rapporter

Ladda ner publikation: den_svenska_modellen7

Rendahl, Pontus (2006). ”Globaliseringen och det ökade förändringstrycket – Vad säger forskningen?” The Swedish model, rapport 7.

Abstract: Artikeln ämnar att undersöka och sammanfatta den samhällsvetenskapliga forskningens resultat med avseende på globalisering, starkare omvärldstryck och ökad internationell konkurrens. I synnerhet så avses följande frågor att besvaras: Hur kan globalisering kvantifieras? Hur har dessa mått utvecklas över tiden? Hur påverkas företagens produktionssätt av ökad globalisering? Vidare kommer olika synsätt att diskuteras och för- respektive nackdelar av olika svar kommer att viktas mot varandra.