Sök

Are Green Jobs Promising the Moon?

PublikationBok
Christian Sandström, Ekonomisk tillväxt, EU, Företagandets villkor, Miljöekonomi, Miljöpolitik, Tillväxt

Sammanfattning

Näringslivets konkurrenskraft kan öka genom en skärpt miljöpolitik. Det menar EU-kommissionen som utlovar 500 000 nya gröna jobb fram till år 2020. Men i boken “Are Green Jobs Promising the Moon?” som släppts på tankesmedjan Timbro granskar Christian Sandström, tekn. dr. vid forskningsinstitutet Ratio, vilket stöd EU:s ambitioner har och når en annan slutsats.

I boken visar Sandström att det historiskt sett har varit svårt att utforma miljö- och energiregleringar som ger önskad effekt. I stället har regleringar fått oavsiktliga konsekvenser i form av skenande kostnader för stater och i vissa fall bubblor, då vinstmaximerande företag inte har varit sena att utnyttja regelsystemen till sin fördel.

Baserat på innehåll

The non-disruptive emergence of an Ecosystem for 3D Printing
Article (with peer review)Publikation
Sandström, C.
Publiceringsår

2016

Sammanfattning

3D Printing technologies have received extensive attention in recent years, but empirical investigations of how this technology is used for manufacturing are still sparse. More knowledge is also needed regarding how 3D Printing affects the competitive dynamics between firms. This article explores how 3D Printing has been adopted for manufacturing and discusses under what conditions it might influence competition in different industries. Drawing upon data from the global hearing aid industry’s adoption of 3D Printing during the period 1989-2008, this paper describes some of the benefits of using the technology, while also pointing out challenges firms encounter in making a transition. The study shows that early adopters were exposed to more technological uncertainty related to choosing printers. All firms encountered operational challenges as 3D Printing required new skill sets, but the technology had little impact on the competitive dynamics of this industry. Drawing upon literature on technological discontinuities, platforms and ecosystems, the paper illustrates and explains why the technology was not disruptive and also discusses how these findings apply to other industries where 3D Printing is currently gaining momentum.

The non-disruptive emergence of an Ecosystem for 3D Printing
Artikel (med peer review)Publikation
Sandström, C.
Publiceringsår

2016

Sammanfattning

3D Printing technologies have received extensive attention in recent years, but empirical investigations of how this technology is used for manufacturing are still sparse. More knowledge is also needed regarding how 3D Printing affects the competitive dynamics between firms. This article explores how 3D Printing has been adopted for manufacturing and discusses under what conditions it might influence competition in different industries. Drawing upon data from the global hearing aid industry’s adoption of 3D Printing during the period 1989-2008, this paper describes some of the benefits of using the technology, while also pointing out challenges firms encounter in making a transition. The study shows that early adopters were exposed to more technological uncertainty related to choosing printers. All firms encountered operational challenges as 3D Printing required new skill sets, but the technology had little impact on the competitive dynamics of this industry. Drawing upon literature on technological discontinuities, platforms and ecosystems, the paper illustrates and explains why the technology was not disruptive and also discusses how these findings apply to other industries where 3D Printing is currently gaining momentum.

Ratio Working Paper No. 262: Adopting 3D Printing for manufacturing – The case of the hearing aid industry
Working paperPublikation
Sandström, C.
Publiceringsår

2015

Publicerat i

Ratio Working Paper

Sammanfattning

3D Printing technologies have received extensive attention in recent years, but empirical investigations of how this technology is used for manufacturing are still sparse. More knowledge is also needed regarding how 3D Printing will affect the competitive dynamics between firms. This article explores how 3D Printing has been adopted for manufacturing and discusses under what conditions it might have disruptive effects for established firms. Drawing upon data from the global hearing aid industry’s adoption of 3D Printing during the period 1999-2007, this paper describes some of the benefits of using the technology, while also pointing out some of the challenges firms encounter in making this transition. The study shows that early adopters were exposed to more technological uncertainty related to choosing printers. All firms encountered operational challenges as 3D Printing required new skill sets, but the technology had little impact on the competitive dynamics of this industry. The paper also discusses how these findings apply to other industries where 3D Printing is currently emerging.

Visa fler

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Postgiro: 382621-1

|

Bankgiro: 512-6578