Sök

Are Green Jobs Promising the Moon?

PublikationBok
Christian Sandström, Ekonomisk tillväxt, EU, Företagandets villkor, Miljöekonomi, Miljöpolitik, Tillväxt

Sammanfattning

Näringslivets konkurrenskraft kan öka genom en skärpt miljöpolitik. Det menar EU-kommissionen som utlovar 500 000 nya gröna jobb fram till år 2020. Men i boken “Are Green Jobs Promising the Moon?” som släppts på tankesmedjan Timbro granskar Christian Sandström, tekn. dr. vid forskningsinstitutet Ratio, vilket stöd EU:s ambitioner har och når en annan slutsats.

I boken visar Sandström att det historiskt sett har varit svårt att utforma miljö- och energiregleringar som ger önskad effekt. I stället har regleringar fått oavsiktliga konsekvenser i form av skenande kostnader för stater och i vissa fall bubblor, då vinstmaximerande företag inte har varit sena att utnyttja regelsystemen till sin fördel.


Liknande innehåll

Ofullbordad: Om EU:s inre marknad för tjänster och Europas produktivitetsproblem
RapporterPublikation
Blix, M.
Publiceringsår

2023

Publicerat i

Ratio.

Sammanfattning

Liberaliseringen av tjänster inom EU har tappat fart. Jämfört med den inre marknaden för varor har utvecklingen av handeln med tjänster hållits tillbaka av byråkrati och krångel, vilket resulterar i långsammare tillväxt, lägre sysselsättning och bristfällig konkurrenskraft. Hindren för handel med tjänster präglas av lika stor mångfald som tjänsterna själva.

Genom att kombinera olika index, presenterar denna rapport en övergripande bild av regleringsbaserade hinder. Enligt OECD-data finns det specifika sektorer (som juridiska, distributions- och järnvägsfrakttransporttjänster) där reformer skulle kunna genomföras till låg kostnad. Men byråkrati och administrativa hinder utmanar alla typer av företag inom EU. Mer än 90 procent av EU:s BNP kommer från länder som rankas lägre än 20 i Världsbankens Doing Business-bedömning från 2020. De över 5 700 reglerade yrkena inom EU är ett exempel på ett område i behov av reformer. Cirka 140 icke-sjukvårdsrelaterade yrken regleras endast i ett EU-land (som exempelvis blomsterhandlare i Luxemburg och vinprovare i Slovenien), vilket indikerar att regleringsbehovet är tämligen svagt eller obefintligt. Det finns också märkliga regionala skillnader i regleringen av yrken inom länder (särskilt i Belgien).

De många reglerade yrkena hindrar innebär ett sänke för potentialen i den inre marknaden och skulle kunna avvecklas helt eller harmoniseras med lite politisk vilja. Om endast yrken som är gemensamma för ett rimligt stort antal EU-länder vore föremål för reglering skulle listan över reglerade yrken kortas dramatiskt.

Den här rapporten drar slutsatsen att kostnaden för passivitet när det gäller liberalisering av den inre marknaden för tjänster är hög och riskerar skada EU:s konkurrenskraft.

From Green Deals to Green Bubbles: Time to Question Brussels as an Entrepreneurial State 
Artikel (utan peer review)Publikation
Sandström, C.
Publiceringsår

2023

Publicerat i

Future Europe Journal, 8.

Sammanfattning

This paper discusses the notion of an entrepreneurial state and questions the European Union’s (EUs) increasingly interventionist industrial policies. The EU’s green deal is a massive effort to steer the economy in new directions. Unfortunately, green deals have often resulted in green bubbles, i.e. overinvestments that fail to generate any sustainable businesses or industrial transformation in the long term. This paper presents a couple of illustrative examples of failed green deals and synthesises some of the main findings. A couple of factors jointly explain the persistent failure of green deals, including (1) if something sounds too good to be true, it is too good to be true; (2) governments lack incentives and capabilities to act as entrepreneurs; and (3) allocation of large sums of ‘free’ money to innovation and entrepreneurship distort behaviour. Green transitions become more successful when policymakers impose laws and regulations to deal with negative externalities.

Visa fler

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578