Typ: Bokkapitel

Daunfeldt, Sven-Olov, Nordström, Jonas och Thunström, Linda (2011). ”Habit Persistence in Food Consumption” i Lusk, Jayson L., Roosen, Jutta, och Shogren, Jason Oxford Handbook on the Economics of Food Consumption and Policy. Oxford University Press.