Sök

Homogenitet i bolagsstyrelser och VD:ars avgång

PublikationArtikel (utan peer review)
Elina Fergin, F. Andersson, Företagandets villkor, Karin Hellerstedt

Sammanfattning

Fergin, E., Andersson, F., Hellerstedt, K., Terjesen, T. och Wennberg, K (2013). ”Homogenitet i bolagsstyrelser och VD:ars avgång” publicerad i Ekonomisk debatt nr 8 2013.

Länk till artikel

Baserat på innehåll

Homogenitet i bolagsstyrelser och VD:ars avgång
Article (without peer review)Publikation
Fergin, E., Andersson, F., Hellerstedt, K., Terjesen, T. och Wennberg, K
Publiceringsår

2013

Publicerat i
Sammanfattning

Fergin, E., Andersson, F., Hellerstedt, K., Terjesen, T. och Wennberg, K (2013). ”Homogenitet i bolagsstyrelser och VD:ars avgång” publicerad i Ekonomisk debatt nr 8 2013.

Hur många jobb med jobbskatteavdraget?
Artikel (utan peer review)Publikation
Lundberg, J.
Publiceringsår

2020

Publicerat i
Sammanfattning

Enligt ekonomisk teori kommer fler att vara villiga att arbeta ju större den finansiella vinsten av att arbeta är. I Sverige är deltagandeskatten över 80 procent för normala lönelägen, vilket innebär att staten får den allra största delen av värdet av att någon börjar arbeta. Empirisk forskning ger stöd för att högre deltagandeskatt leder till lägre sysselsättning, med starkare effekter för kvinnor med barn. Med hjälp av denna forskning kan man dra slutsatser om jobbskatteavdragets sysselsättningseffekt, som uppskattas till 94 000–180 000 personer.

Visa fler

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Postgiro: 382621-1

|

Bankgiro: 512-6578